مقالات بهداشت محیط و آب و فاضلاب و زباله وکمپوست و بازیافت و آلودگی هوا

جهت دانلود پروژه بهداشت محیط

آب و فاضلاب

به سایت زیر مراجعه کنید

سایت بهداشت محیط ایران

http://www.environmentalhealth.ir/

شما نیز می توانید با عضویت رایگان در گروه بزرگ ایمیلی بهداشت محیط ایران

از آخرین اخبار و اطلاعات و نیز مطالب مفید و علمی بهره مند شوید.

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت   توسط محمد جعفر پور | 

 آيين نامه بهداشت محيط مدارس

ماده 1: محلي كه براي احداث مدرسه در نظر گرفته مي شود ، بايد در فاصله و موقعيت مناسبي نسبت به مراكز جمعيتي و نواحي مسكوني و آموزشي بوده و در مالكيت آموزش و پرورش و داخل محدوده شهري يا روستا قرار داشته ،  و امكان دسترسي به تاسيسات مانند آب،  برق، تلفن و گاز داشته باشد . بر اساس مطالعات اقليمي منطقه ، در هنگام احداث ساختمان مدرسه ، رعايت نكات زير ضروري است :

با توجه به تعيين جهت وزش باد ، زمين انتخابي نبايد در مسير و مجاورت عوامل الودگي زا مانند كارخانجات صنعتي ، شيميايي ، محل هاي دفن زباله ، فاضلاب شهري ، دامداري ، مرغداري ، دباغ خانه ها ، كشتارگاهها ، كوره هاي آجرپزي ، محل انباشت كود و ساير مراكزي كه به نحوي ممكن است ايجاد دود ، بو و گرد غبار نمايد قرار داشته باشد .

بايد دقت شود تا محل احداث مدرسه در جوار بيمارستان ، تيمارستان ، گورستان ، زندان ، خطوط راه آهن ، بزرگراهها قرار نداشته باشد و خارج از حريم هاي كابلهاي فشار قوي برق (هوايي يا زميني) خطوط اصلي و فرعي گاز رساني ، پست هاي زميني فشار قوي ، پمپ بنزين ، محل عرضه و فروش كپسول هاي گاز ، انبار هاي مواد محترقه ، منفجره ، تركيبات شيميايي مانند كاغذ ، پارچه ، لاستيك ، چوب ، الياف و غيره و نيز در مسير حوزه هاي آبريز فرعي و مصب رودخانه واقع نشود .

تبصره 1 : در صورتيكه احداث مدرسه در نزديك محيط هاي ذكر شده در ماده 1 اجتناب ناپذير و اجباري باشد ، بايد حداقل 500 متر با مراكز فوق فاصله داشته باتشد

تبصره 2 : در صورتيكه ابتدا مدرسه احداث شده باشد  ساير مراكز بايد فاصله مناسب (حداقل 500 متر) تا مدرسه را رعايت نمايند .

ماده 2 : معيار محاسبه مساحت زمين مورد نياز به منظور احداث مدرسه ، تعداد دانش آموزاني خواهد بود كه در آن مدرسه به تحصيل اشتغال خواهند داشت و متناسب با دوره هاي ابتدايي

تبصره 1: براي احداث مدارس فني و حرفه اي ،  مدارس شبانه روزي و مدارس كار و دانش حسب مورد علاوه بر زمين اشاره شده در ماده 2 اين آيين نامه بايد زمين كافي جهت احداث كارگاه ،  آزمايشگاه اختصاصي ،  فضاهاي ورزشي ،  خوابگاه ،  سالن غذا خوري ،  آشپزخانه و انبار در نظر گرفته شود .

تبصره 2 : تعداد طبقات مدارس براي دوره هاي ابتدايي و راهنمايي حتي الامكان  دو طبقه  و در صورت ضرورت حداكثر سه طبقه  و براي دبيرستان هاي فني و حرفه اي و كار و دانش حداكثر چهار طبقه مجاز است .

تبصره3 : ضوابط احداث خوابگاه ،  سالن غذاخوري ،  آشپزخانه ،  انبار ،  سردخانه ،  بوفه ،  حمام ،  سرويس هاي بهداشتي و ضوابط و معيارهاي  طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي سازمان نوسازي،  توسعه و تجهيز مدارس كشور رعايت گردد .

تبصره  4 : آيين كار مكان يابي و ساختمان ،  تجهيزات و بهداشت بوفه مدارس مي بايست با استاندارد 4072 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مطابقت داشته باشد

ماده 3 : لازم است نقشه هاي ساختماني مدارس و ساير فضاهاي مرتبط در مقطع مختلف تحصيلي منطبق با معيارهاي بهداشتي  وبر اساس استانداردهاي موجود در ضوابط طراحي فضاها ( مربوط به سازمان نوسازي،  توسعه و تجهيز مدارس كشور و بند 7 استاندارد ملي ايران ، شماره 2086 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ) طراحي شود .

تبصره : هر گونه اصلاحات ،  تعويض محل و توسعه ساختمان مشمول ماده 3 اين آيين نامه خواهد بود .

ماده 4: ديوارهاي كلاسها بايد كاملاٌ خشك،  بدون درز ،  صاف و حداقل تا ارتفاع كف پنجره ها از سنگ مناسب استفاده شده و بقيه سطح ديوار مطابق با جدول رنگ فضاهاي آموزشي و جدا ول نازك كاري رنگ آميزي گردد و تمهيدات لازم جهت جلوگيري از انتقال صوت  به كلاس مجاور انجام شود .

ماده 5 : كف كلاسها،  راهروها و پله ها بايد مقاوم ،  مسطح و قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد .

ماده6 : سقف كلاسها بايد صاف ،  بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد

ماده  7 : تابلو كلاس درس بايد در محلي مناسب كه نور كافي به آن مي رسد قرار داشته ودر معرض ديد كامل دانش آموزان  وبه رنگ سبز مناسب و غير براق باشد ،  تا از ايجاد خيرگي  بر اثر بازتاب نور جلوگيري گردد . فاصله تابلو كلاس درس از اولين رديف دانش آموزان نبايد از 20/2 منر كمتر باشد .

ماده  8 : براي هر نفردانش آموز در كلاس حداقل بايد 25/1 متر مربع سطح در نظر گرفته شود .

حداكثر ابعاد قابل قبول براي كلاس درس 8 متر طول و 7 متر عرض مي باشد . ارتفاع سقف كلاس نبايد از 3 متر كمتر باشد .

ماده 9 : ضوابط ارگونومي (مناسبات فيزيكي بدن) براي دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي بايد بر اساس معيارها و ضوابط طراحي سازمان نوسازي مدارس و مركز سلامت محيط وكار و بند 6 استاندارد ملي ايران 2086 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ،  در ساخت تجهيزات ،  منطبق باشد .

ماده  10 : پله هاي مشرف به پرتگاه در مدارس بايد لغزنده نبوده و به نرده مناسب مجهز باشد .

ماده  11 : حداكثر ارتفاع پله در مدرسه 18 سانتيمتر و حداقل عرض آن 30 سانتيمتر و طول آن حداكثر 30/1 متر باشد .

ماده 12: نقشه مدارس استثنايي،  طبق ضوابط و استانداردهاي موجود براي معلولين بوده و كلاسها در طبقه همكف در نظر گرفته شود .

ماده 14: در و پنجره هاي مشرف به فضاي خارج ،  براي جلوگيري از ورود حشرات بايد به توري سيمي مناسب مجهز باشند و پنجره هاي طبقات فوقاني مشرف به پرتگاه علاوه بر موارد فوق داراي نرده محافظ يا كتيبه ثابت باشد ( از جا شيشه بزرگ استفاده نشود ).

ماده 14: كلاس دانش آموزان خرد سال بايد در طيقات پايين تر ساختمان قرار گيرد .

ماده  15 :ايجاد هر گونه بالكن و تراس مرتبط با كلاس ممنوع است .

ماده 16 : سالن اجتماعات،  كارگاه،  آموزشگاه،  مكانهاي ورزشي و اتاقهاي عمومي در نقشه ساختماني مدرسه طوري منظور شود ،  كه مزاحمتي براي كلاسهاي درس بوجود نياورد .

ماده 17: در مدارس شبانه روزي مساحت اتاق خواب بايد مطابق استانداردهاي طراحي فضاي سازمان نوسازي ،  توسعه و تجهيز مدارس و مركز سلامت محيط و كار،  براي هر اتاق خواب حدود 40متر مربع با 4 تخت دو طبقه به ظرفيت 8 نفر باشد ( براي هر نفر 5 متر مربع سطح در نظر گرفته شود).

تبصره: حداكثر تعداد افراد در هر اتاق عمومي نبايستي بيش از 8 نفر باشد .

ماده 18: كف آزمايشگاه و سطح ميزهاي آن بايد قابل شستشو و نسبت به حرارت و مواد شيميايي و غيره مقاوم باشد.

ماده 19: آب مورد مصرف بايد با استاندارد ملي  1053 و 1011 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مطابقت داشته باشد .

تبصره 1: در روستاهايي كه آب لوله كشي دارند بايد مدرسه به شبكه آب روستا متصل شود .

تبصره2 : در مدارسي كه از آب لوله كشي برخوردار نيستند و يا با قطع آب شبكه مواجه مي باشند لازم است با استفاده از منبع بهداشتي ، ذخيره آب مورد نياز شرب و ساير مصارف بهداشتي با رعايت ضوابط و براي هر دانش آموز حداقل 15 ليتر در روز تامين گردد . ضمنا براي مدارس شبانه روزي حداقل ميزان آب مصرفي يكصد ليتر براي هر نفر در نظر گرفته شود .

تبصره 3 : آبخوري عمومي آموزشگاه بايد داراي شرايط زير باشد :

الف ) كف محوطه آبخوري قابل شستشو و داراي شيب كافي و مناسب به طرف مجراي فاضلاب باشد .

ب) ديوار لبه آبخوري بايستي از جنس قابل شستشو (نظير كاشي) بوده و داراي شيب مناسب بطرف مجراي فاضلاب باشد .

ج) ديوار اطراف آبخوري از جنس قابل شستشو (نظير كاشي ، سراميك ، سنگ و ...) باشد .

د) آبخوري عمومي دانش آموزان بايد با شيرهاي مناسب يا آب سرد كن مجهز گردد و حداقل براي هر 45 نفر يك شير آبخوري پيش بيني شود . ارتفاع شير آن متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصيلي (100- 75 سانتيمتر) از سطح زمين باشد .

ه) آبخوري بايد خارج از سرويس هاي بهداشتي و با رعايت شرايط بهداشتي و با فاصله حداقل 15 متر احداث گردد .

ماده 20 : تعداد توالت ها در مدرسه به ازاء هر 40 نفر حداقل يك چشمه توالت و هر 60 نفر يك دستشوئي در نظر گرفته شود .

تبصره 1 :مشخصات بهداشتي توالتها و دستشوئيها از نظر طراحي و اجرا مطابق با موارد مندرج در ماده 2 آيين نامه باشد .

تبصره 2 : ارتفاع دستشوئي ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصيلي (75-60  سانتيمتر از سطح زمين ) باشد .

تبصره 3 : استفاده از صابون مايع در دستشوئي ها ضروري بوده كه بهتر است توسط مخزن ثابت صابون مايع و لوله كشي روي دستشوئي ها انجام شود .

ماده 21 :نحوه دفع فاضلاب بايستي بر اساس استاندارد هاي موجود از نظر بهداشتي ، طراحي و اجرا شود .

تبصره 1 : مناطقي كه سيستم دفع فاضلاب (اگو) ندارند ، دفع فاضلاب به چاههاي جاذب و يا سپتيك تانك طبق اصول بهداشتي انجام گرفته و طرح آن بايستي طبق ضوابط و معيارهاي طراحي فضاي آموزشي و پرورشي سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشود تهيه و اجرا گردد .

تبصره 2:حجم سپتيك تانك يا چاه فاضلاب بر اساس طراحي پروژه از نظر معماري با توجه به ظرفيت مدرسه محاسبه و تعيين گردد .

ماده 22 : كلاسها بايد حتي الامكان طوري ساخته شوند كه از نور طبيعي استفاده نمايند ، ترجيحا پنجره ها در سمت چپ دانش آموزان تعبيه شود و سطح آن حدود يك پنجم مساحت كلاس باشد .

تبصره 1: در مورد كلاسهاي شبانه روزي و يا كلاسهايي كه اجبارا" از نور مصنوعي استفاده مي نمايند شدت روشنائي بايستي برابر 500-300 لوكس بوده و نحوه تابش طوري باشد كه ايجاد خيرگي دانش آموزان ننمايد .

ميزان نور راهروها بايستي برابر 150-100 لوكس و رختكن ها و دستشوئي ها حداقل 500-100 لوكس در نظر گرفته شود .

تبصره2 :شدت روشنايي براي كارگاههاي فني و حرفه اي در مدارس و آزمايشگاهها مطابق با معيارهاي بهداشت كار موضوع ماده 85 قانون كار جمهوري اسلامي ايران رعايت شود .

ماده 23 : درجه حرارت مناسب جهت كلاسها بين 21- 18  درجه سانتيگراد و رطوبت 60-50 درصد مي باشد .

تبصره : در مورد تامين گرماي كلاسها بايد ضوابط زير رعايت شود :

وسايل گرمايشي بخصوص بخاريهاي گازي مدارس بايد استاندارد بوده و گازهاي حاصل از سوخت دستگاههاي مولد حرارت به خارج از كلاس هدايت شود تا حداقل اكسيژن را براي سوخت كامل مصرف كند . خطر آتش سوزي وجود نداشته باشد و فضاي كلاس را بطور يكنواخت گرم نمايد ( نكات ايمني بطور كامل رعايت گردد) .

ماده23: كليه مراكز آموزشي مشمول اين آيين نامه بايد مجهز به وسايل اعلام و اطفاء حريق بوده و از نظر طراحي بايستي پيش بيني هاي لازم جهت تامين راههاي ورودي و خروجي اضطراري با توجه به  ظرفيت مدرسه و تعداد طبقات به عمل آيد . اين راهها بايستي با علائم ويژه و با رنگ سبز مشخص گردد تا محل فرار اضطراري مشخص گردد.

تبصره1: حداقل دو راه براي مواقع اضطراري كه از هر نقطه داخل ساختمان قابل رؤيت باشد لازم است . و بايستي امكان تخليه ساكنين در كوتاه ترين زمان ميسر گردد و اجزاء سازه اي مسيرهاي فرار در مقابل حريق مقاوم باشند .

تبصره 2: اصول طراحي سازه هاي ايمني مدارس طبق استاندارد ملي 4571 مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران رعايت گردد .

ماده  25 : كليه كلاسها ، راهروها ، قسمتهاي اداري ، خوابگاه ، ناهارخوري ، آشپزخانه ، توالت و دستشويي ، محوطه سالن ورزشي،  كارگاه و آزمايشگاه بايد داراي زباله دان بهداشتي درب دار،  ضد زنگ با ظرفيت و تعداد مناسب باشند و روزانه تخليه و به موقع شستشو و تميز گردند.

ماده  26 : وجود هر گونه حوض و حوضچه در محوطه مدارس ممنوع است .

ماده27 : ديوارها و كف كارگاه و آزمايشگاه بايستي از جنس مقاوم و قابل شستشو (كاشي،  سراميك،  موزاييك و ...) باشد و كف لغزنده نبوده و داراي شيب مناسب به طرف كف شوي باشد .

تبصره 1: آزمايشگاه و كارگاه بايستي مجهز به دستشويي و صابون مايع باشد .

تبصره2: آزمايشگاه و كارگاه بايد داراي دستگاه تهويه متناسب با حجم سالن جهت تهويه هوا باشد .

تبصره 3 :  دستورالعمل ايمني كار در آزمايشگاه بايد داراي دستگاه تهويه متناسب با حجم سالن جهت تهويه هوا باشد.

تبصره 4 : دستوالعمل ايمني كار در آزمايشگاه و كارگاه مطابق با ماده 85 و تبصره 1 ماده 96 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و دستوالعمل ايمني كار در آزمايشگاه و كارگاه حسب مورد تهيه و در محل مناسب و قابل روئيت نصب گردد

ماده  28 : هر مدرس بايستي داراي اتاق خدمات بهداشتي مجهز به تجهيزات كامل جهت انجام فعاليتهاي بهداشتي تغذيه اي ( معاينات بهداشتي درماني دانش آموزان شامل بيمار يابي ،  بينايي سنجي ،  شنوايي سنجي، و پايش رشد آموزش بهداشت و تغذيه به كاركنان و دانش آموزان ، كمكهاي اوليه در موقع بروز حادثه و....) باشد .

ماده  29 : براي هر 15 مدرسه همجوار ،  يك مدرسه كه مركزيت دارد بعنوان مدرسه پايگاه سلامت دانش آموز در نظر گرفته شود. در مدرسه پايگاه سلامت ،  فضايي به مساحت حداقل 30متر مربع ( شامل سه اتاق) جهت انجام معاينات تخصصي دانش آموزان با كليه لوازم و تجهيزات مورد نياز اختصاص داده شود .

تبصره : از درمانگاههاي دانش آموزي يا فرهنگيان و مراكز بهداشتي درماني نيز مي توان به عنوان پايگاه هاي سلامت براي مدارس همجوار استفاده كرد .

ماده 30 : در هر درسه بايد به ازاء هر دانش آموز5/0 متر مربع فضاي سبز در نظر گرفته شود .

ماده31 : به منظور جلوگيري از ايجاد گرد وغبار در محيط مدرسه،  محوطه مدرسه بايد با آسفالت يا بتون كف و نظاير آن مفروش گردد .

ماده 32 : كليه مراكز آموزشي اعم از پيش دبستان،  دبستان،  مدرسه راهنمايي،  دبيرستان مراكز پيش دانشگاهي و مدارس فني و حرفه اي و كار و دانش مرتبط با آموزش و پرورش و امثال آن مشمول اين آيين نامه مي باشند .

ماده  33 : اخذ صلاحيت بهداشتي جهت احداث و تاسيس مدرسه طبق قانون ماده 13 مواد خوردني ،  آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي از سوي مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي لازم الاجرا است .

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت   توسط محمد جعفر پور | 

 قانون اصلاحيه ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، بهداشتي و آرايشي مصوب آذر ماه 1379 مجلس محترم شوراي اسلامي

مشتمل بر 5 فصل ـ 95 ماده ـ 54 تبصره و 46 بند

 

فصل اول:  بهداشت فردي

فصل دوم :  شرايط ساختماني و بهداشتي مراكز تهيه ،توليد، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي

فصل سوم:  وسايل و لوازم كار

فصل چهارم:  وظايف مسئول محل و مامورين نظارت وتكاليف صاحب يا مدير محلهاي مشمول قانون

فصل پنجم :  طبقه بندي اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات از لحاظ شمول مواد اين آيين نامه

 

فصل اول  : بهداشت فردي

ماده 1 : كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز تهيه ، توليد و توزيع و نگهداري و فروش و وسائط نقليه حامل مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي اشتغال دارند ، موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را به ترتيبي كه معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي نمايد ، گذرانده و گواهينامه معتبر آرا دريافت دارند .

تبصره1- مديريت و يا تصدي و اشتغال بكار در هريك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز و اماكن و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است .

تبصره2- استخدام يا بكارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده 1 اين آئين نامه در هريك از كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و وسائط نقليه مذكور ممنوع است

تبصره3- اشخاصي مانند صندوق دار ، باغبان ، نگهبان ، راننده و نظاير انها در اماكن موضوع اين آئين نامه  شاغل بوده ليكن با مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره هاي 1 و2 مستثني مي باشند .

ماده2: كليه متصديان ، مديران ، كارگران و اشخاصي كه مشمول ماده 1 اين آئين نامه مي باشند موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نماند .

تبصره 1 - كار فرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر ماده 1 و كارت معاينه پزشكي آنان را ملاحظه و ضمن اطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهداري نمايند .

تبصره 2-  كارت معاينه پزشكي منحصرا" از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان  وآموزش پزشكي صادر خواهد شد . مدت اعتبار كارت هاي فوق براي پزندگان ، اغذيه ، ساندويچ ، بستني و آبميوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي فاسد شدني 6 ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آئين نامه حداكثر يكسال مي باشد .

ماده3: متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار خود را نموده و به دستوراتيكه از طرف بازرسين بهداشت داده مي شود عمل نمايند .

ماده4: كليه اشخاصي كه در اماكن و مراكز و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه كار مي كنند بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و به رنگ روشن باشند .

تبصره 1 - كليه تهيه كنندگان مواد غذايي نظير آشپزان ، نانوايان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم به پوشيدن روپوش سفيد و كلاه و اشخاصي مانند شاغلين و فروشندگان اغذيه و ساندويچ ، آبميوه ، بستني ، شيريني جات، كله و پاچه ، جگركي و مشابه آنها علاوه بر روپوش و كلاه ملزم به استفاده از دستكش در حين كار مي باشند .

تبصره 2 - در رستورانها و چايخانه هاي سنتي افراديكه در امر پذيرايي شركت داشته و با غذا سر و كار دارند ملزم به پوشيدن روپوش و كلاه سفيد بوده و ساير افراد مي توانند از لباس هاي محلي استفاده كنند .

ماده 5: متصديان اماكن و مراكز و كاركاهها و كارخانجات موضوغع اين آئين نامه موظفند براي هر يك از شاغلين خود  جايگاه محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند .

ماده6: متصديان مراكز و اماكن و كاركاهها و كارخانجات و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد وطبخ و حمل ونقل و توزيع و فروش مواد غذايي جلوگيري نمايند .

ماده7: متصديان مراكز و اماكن و كاركاهها و كارخانجات و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند به تناسب تعداد كارگران خود به ازاء هر كارگر حداقل5/2 متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازين بهداشتي تهيه نمايند .

تبصره 1- در هر حال مساحت اتاق استراحت كارگران نبايد كمتر از 5/7 متر مربع و ارتفاع سقف آن نبايد كمتر از 8/2 متر باشد .

ماده 8: متصديان كارگاهها و كارخانجات مواد غذايي و بهداشتي موضوع اين آئين نامه موظفند در صورت لزوم آشپزخانه ، انبار مواد غذايي اوليه و سالن غذاخوري با فضاي كافي به تناسب تعداد كارگران و شاغلين با شرايط كاملا بهداشتي مطابق ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در محل كارگاه يا كارخانه ايجاد نمايند.

ماده 9: هر كارگر موظف به داشتن كليه وسايل نظافت ، شستشو و استحمام اختصاصي مي باشد .

ماده10:  اشخاصي كه به نحوي از انحاء با طبخ و تهيه و توزيع مواد غذايي سر و كار دارند ، در حين كار شخصا حق دريافت بهاي كالاي فروخته شده را از مشتري نخواهند داشت .

تبصره ـ  شاغلين محل هايي مانند ميوه و سبزي فروشي ، عطاري ، سفط فروشي ، بقالي  و فروشندگان مواد غذايي بسته بندي شده ، همچنين فروشندگان آن گروه از مواد غذايي كه بدون شستشو يا پخت وپز به مصرف نمي رسند از شمول اين ماده مستثني مي باشند .

ماده11: جعبه كمك هاي اوليه با مواد و وسايل مورد نياز در محل مناسب نصب گردد .

ماده12: كارگران كارگاها و كارخانجات مواد غذايي و اماكني كه با پخت و فرآوري مواد غذايي سروكار دارند همچنين كارگران كشتارگاهها و محل هايي مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند .

ماده13: استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آئين نامه در حين كار ممنوع است .

ماده14: فروش و عرضه سيگار در كارگاهها و كارخانجات و اماكن ومراكز و محلهاي موضوع اين آئين نامه ممنوع است .

تبصره 1- اماكن و مراكز و محل هاييكه داراي مجوز و عامليت عرضه دخانيات هستند از شمول ماده 14 مستثني هستند .

تبصره 2- فروش سيگار به افراد كمتر از 18 سال در اماكن و مراكز موضوع اين آئين نامه ممنوع است .

ماده 15: مصرف هر گونه محصولات دخانياتي در محوطه هاي عمومي كارگاهها ، كارخانجات و اماكن و مراكز و محل هاي موضوع اين آئين نامه ممنوع است .

تبصره1- متصديان ، مسئولين و كارفرمايان محل هاي موضوع اين آئين نامه مسئول اجراي مفاد ماده 15 بوده و موظفند ضمن نصب تابلو هاي هشدار دهنده در نقاط مناسب ودر معرض ديد از مصرف دخانيات جاوگيري كنند .

تبصره2- متصديان ، مسئولين و كارفرمايان موضوع تبصره 1 مي توانند محل مشخصي را كه كاملا از محل هاي معمولي و عمومي جدا باشد جهت افراديكه مي خواهند دخانيات مصرف كنند در نظر بگيرند.

 فصل دوم : شرايط ساختماني و بهداشتي مراكز تهيه ،توليد، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي

ماده16: كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد :

الف)  از جنس مقاوم ، صاف ، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد .

ب) داراي كف شور به تعداد مورد نياز ، مجهز به شتر گلو و نصب توري ريز روي آن الزامي است .

ت) داراي شيب مناسب بطرف كف شوي  فاضلاب رو باشد .

ماده 17: ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري به عمل آورد .

تبصره1- سطح ديوارها بايد صاف ، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد .

ماده18- پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و بر حسب مشاغل مختلف ، بشرح تبصره هاي ذيل باشد .

تبصره 1- پوشش بدنه ديوار كارگاههاي تهيه مواد غذايي ، آشپزخانه ،آبدارخانه ، انبار مواد غذايي ، ميوه و سبزي فروشي ، حمام ، مستراح ، دستشويي ، رختشويخانه بايد از كف تا زير سقف و در مورد كارگاهها و كارخانجات توليدي مواد غذايي تا ارتفاع حداقل چهار متر كاشي ، سنگ ، يا سراميك و ديوار كارخانجات از ارتفاع چهار متر به بالا مي تواند از سيمان صاف و صيقلي به رنگ روشن باشد .

تبصره 2- پوشش بدنه ديوار انبارهاي بزرگ مانند انبار هاي عمومي و امثال آنها و بنكداريها مي تواند از مصالح ديگر مانند سنگ و سيمان صاف و صيقل و برنگ روشن باشد .

تبصره3- سطح ديوار سالنهاي پذيرايي تا ارتفاع حداقل 120 سانتيمتر از كف با سنگ هاي صيقلي يا سراميك و يا كاشي و از ارتفاع 120 سانتيمتري تا زير سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشيده شود .

تبصره4- پوشش بدنه ديوارهاي مراكز تهيه و فروش مواد غذايي از قبيل جگركي ، كبابي، كله پاچه ، سيراب و شيردان ، ساندويچ و اغذيه ، پيتزا ، مرغ كنتاكي ، قهوه خانه و نظاير انها بايد بر حسب نوع به شرح ذيل باشد .

بند1- چنانچه محل طبخ در مراكز فوق الذكر از سالن پذيرايي جداسازي شده باشد قسمت طبخ مشمول تبصره 1 و قسمت پذيرايي مشمول تبصر 3 ماده 18 فوق الذكر مي باشد .

بند2- چنانچه محل طبخ از سالن پذيرايي جدا نشده باشد كليه ديوارهاي مراكز مذكور مشمول تبصره 1 ماده 18 مي باشد .

تبصره5- سطح بدنه ديوارهاي مراكز فروش انواع شيريني ، خشكبار و آجيل ، خواربار فروشي ، لبنيات فروشي ، انواع نان فروشي و عطاري تا ارتفاع 120 سانتيمتر با سنگ يا كاشي و يا سراميك و از ارتفاع 120 سانتيمتر تا زير سقف با رنگ قابل شستشو پوشيده شود .

تبصره6- پوشش بدنه ديوارهاي مراكز فروش انواع گوشت و فراورده هاي گوشتي (قصابي ، مرغ و ماهي ، سوسيس و كالباس و مواد پروتئيني) بايد از كف تا زير سقف كاشي يا سراميك با سطح صاف يا سنگ صيقلي باشد .

تبصره 7- پوشش بدنه ديوارهاي نانوائيهاي سنتي و كارگاههاي پخت انواع نانهاي ماشيني و ساندويچي و فانتزي و انبار آرد و شكر آنها بايد از كف تا زير سقف از جنس كاشي يا سراميك با سطح صاف يا سنگ صيقلي باشد .

تبصره 8- سطح بدنه ديوارهاي سالن آرايشگاه ها از كف تا زير سقف با رنگ روغني قابل شستشو پوشيده شود . بديهي است پوشش بدنه ديوارهاي دستشويي ، سر شوئي و مستراح در آرايشگاهها بايد از كف تا زير سقف با كاشي يا سراميك صاف و يا سنگ صيقلي باشد .

تبصره 9- پوشش سطح ديوار سالنهاي پذيرايي در رستورانها و چايخانه هاي سنتي بايد ضمن دارا بودن طرح و حالت سنتي از كف تا زير سقف از مصالح مقاوم ، صاف ، بدون فرورفتگي و شكاف و قابل شستشو باشد .

ماده 19: سقف بايد صاف ، حتي الامكان مسطح ، بدون ترك خوردگي ، درز و شكاف و هميشه تميز باشد .

تبصره- پوشش سقف آشپزخانه ها و هر نوع محل طبخ و همچنين گرمخانه و دوش حمام بايد از جنس قابل شستشو و برنگ روشن باشد .

ماده20: وضع درها و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشد .

الف) درها و پنجره ها از جنس مقاوم ، سالم و بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنگ زدگي و قابل شستشو بوده و هميشه تميز باشد .

ب) پنجره بازشو بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات به داخل اماكن جلوگيري نمايد .

ج) درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد بطوريكه از ورود حشرات و جوندگان  و ساير حيوانات جلوگيري نمايد .

ماده21: آب مصرفي بايد مورد تائيد مقامات بهداشتي باشد .

ماده22: كليه اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اين آئين نامه بايد داراي سيستم جمع اوري ( ودر مورد هتلها و كارگاهها و كارخانجات سيستم تصفيه) و دفع بهداشتي فاضلاب مورد تائيد مقامات بهداشتي باشد .

تبصره - هدايت و تخليه هرگونه فاضلاب و پساب تصفيه نشده اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اين ائين نامه به معابر و جوي و انهار عمومي اكيدا ممنوع مي باشد .

ماده23: وضع و تعداد دستشوئي بهداشتي و متناسب باشد .

ماده24: وضع و تعداد توالت و دستشوئي بهداشتي و متناسب باشد

تبصره- دستشوئي ها بايد مجهز به صابون (ترحيحا صابون مايع) و خشك كن مناسب و بهداشتي بوده و وجود زباله دان در كنار دستشوئي الزامي است .

ماده 25: براي كارگران بايد دستوئي و توالت مجزا و مجهز به شير آب گرم و سرد و با شرايط لازم بهداشتي در محل مناسب و به تعداد مورد نياز به شرح جدول ذيل وجود داشته باشد .

·        1  نفر كارگر يك توالت و دستشوئي

·        25 – 6 نفر ، با ازا ء هر 10 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (25 نفر از هر كدام سه دستگاه)

·        55 – 26 نفر ، با ازا ء هر 150 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (50 نفر از هر كدام 5 دستگاه)

·        115 – 56 نفر ، با ازا ء هر 20 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (100 نفر از هر كدام 7 دستگاه)

·        266 – 116 نفر ، با ازا ء هر 25 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (250 نفر از هر كدام 13 دستگاه)

·        از 266 نفر به بالا به ازاء هر 30 نفر اضافي ا توالت و 1 دستشوئي

تبصره- وجود توالت و دستشوئي بشرح مفاد ماده 25 و بندهاي 1 تا 6 ان براي كارگران مرد و كارگران زن بصورت كاملا مستقل و جدا از هم اجباري است .

ماده26: حمام مذكور در ماده 12 بايد داراي شرايط مندرج در مواد 15 لغايت 20 ، 27 ،30 ، 31، 37 و 38اين آئين نامه بوده و تعداد آن نيز متناسب با تعداد كارگران بشرح جدول ذيل بوده و بايد مشابه توالت و دستشوئي براي كارگران مرد و كارگران زن بطور جداگانه محاسبه و اعمال و بصورت كاملا جدا و مستقل از هم در محل هاي مناسب وجود داشته باشد .

·        5 - 1  نفر كارگر يك دستگاه

·        20 – 6 نفر ، با ازا ء هر 5 نفر1 دستگاه (20 نفر 4 دستگاه)

·        50 – 21 نفر ، با ازا ء هر 10 نفر1 دستگاه (50 نفر 7 دستگاه)

·        100 – 51 نفر ، با ازا ء هر 20 نفر1 دستگاه (100 نفر 10 دستگاه)

·        از 100 نفر كارگر به بالا به ازاء هر 20 نفر اضافي يك دستگاه

 ماده 27 : دستگاه سوخت ونوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق بصورت كامل انجام گيرد .

تبصره- نصب هود با ابعاد متناسب ، از جنس مناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكش كافي بالاي دستگاه پخت الزامي است .

ماده28: محل شستشو و نگهداري ظروف بايد در مجاور محل پخت و پز و مجزا و مستقل از آن باشد .

ماده29: ظروف بايد در ظرف شوئي حداقل دو مرحله اي (شستشو – ابكشي) يا توسط دستگاههاي اتوماتيك شسته شود .

تبصره1- تعداد و ظرفيت هر ظرفشوئي بايد متناسب با تعداد ظروف باشد .

تبصره2- هر لگن يا هر واحد ظرف شوئي بايد مجهز به آب گرم و سر د باشد .

تبصره3- در صورت نداشتن ماشين ظرف شوئي ، ظروف پس از شستشو  ، در محل مناسب ( قفسه مجهز به آب چكان ) و بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال انها خشك و سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداري شئد .

ماده30- قفسه ها و ويترين و گنجه ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سالم و هميشه تميز و فاصله كف انها از زمين حدود 20 سانتيمتر باشد .

ماده31- پيشخوان و ميز كار بايد سالم و سطح ان ازجنس قابل شستشو باشد .

تبصره- ميز كاري كه صرفا جهت تهيه مواد غذايي بكار مي رود بايد فاقد هر گونه كشو و يا قفسه بوده و فضاي زير آن نيز مورد استفاده قرار نگيرد .

ماده32- سبزيجات و صيفي جات كه در اماكن عمومي و مراكز عرضه مواد غذايي بصورت خام ، در اختيار مشتريان گذارده مي شود بايد در محل مخصوص ، تميز و با اب سالم و مايع ظرفشوئي شستشو شده و پس از گندزدايي آبكشي و مصرف گردد .

ماده33-  انبار مواد غذايي بايد قابل تميز كردن بوده و وضع داخلي آن مطابق با شرايط مندرج در مواد 16 لغايت 20 و 38 لغايت 40 اين آئين نامه و حجم و فضاي آن متناسب با نياز و احتياجات موسسه باشد .

تبصره1- انبار مواد غذايي بايد  بنحو مطلوب تهويه و ميزان حرارت و رطوبت ان همواره مورد تائيد مقامات بهداشتي باشد .

تبصره2- انبار آرد و شكر بايد مطابق نقشه مصوب بالاترين مقام بهداشتي محل شود .

تبصره3- قفسه بندي و پالت گذاري در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شود .

ماده34- كليه مواد غذايي فاسد شدني بايد در يخچال و يا سردخانه مناسب نگهداري شود و مدت آن بيش از زماني نباشد كه ايجاد فساد يا تغيير كيفيت نمايد .

تبصره- يخچال و سردخانه بايد مجهز به دماسنج سالم باشد .

ماده35: قرار دادن مواد غذايي پخنه و خام ، شسته و نشسته در كنار هم در داخل يخچال ممنوع بوده و يخچال و سردخانه همواره بايد تميز و عاري از هر گونه بوي بد باشد .

ماده36: عرضه و فروش مواد غذايي آماده مصرف از قبيل انواع ساندويچ ، كباب ، آش ، غذاهاي پخته ، غذاهاي فاسد شدني ، شربت آلات  و نوشيدني هاي فله ، ترشيجات و خيار شور ، شيريني جات ، انواع تنقلات و خشكبار و آجيل فله و امثال آنها بصورت دوره گردي ممنوع است .

ماده37: تهويه مناسب بايد به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم ، تازه ، كافي و عاري از بو باشد .

ماده38: در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از 30 درجه سانتيگراد باشد .

ماده39: شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي در آشپزخانه 100 تا 200 لوكس ، آرايشگاه 200 تا 500 لوكس ، نانوايي 100 تا 300 لوكس ، محل هاي فرآوري و توليد و بسته بندي 150 تا 200 لوكس (بسته به نوع كار) ودر محوطه عمومي و انبار مراكز و اماكن كرگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه بايد حداقل 100 لوكس  و در راهرو ، سرسرا ، رختكن ، توالت ، دستشوئي و حماممها بايد بين 50 تا 150 لوكس باشد .

ماده40: براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي لازم با توجه به حجم كار و نوع فعاليت و تعداد كارگران بعمل آيد .

ماده41: كاركاهها و كارخانجات توليدي مواد غذايي و بهداشتي مشمول اين آئين نامه و همچنين هتلها و متل ها و امثال آنها موظفند زباله توليدي را همواره بطريق كاملا بهداشتي جمع آوري ، نگهداري موقت ، حمل ونقل و دفع نمايند بطوريكه اقدامات آنها مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد .

ماده42: زباله دان در پوش دار ، زنگ نزن ، قابل شستشو ، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد كافي موجود باشد .

تبصره- زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد .

ماده43: مگس ، پشه و ساير حشرات ،سگ و گربه و موش و ساير حيوانات به هيچ وجه نبايد در داخل اماكن و كارگاهها و كارخانجات ديده شود .

تبصره-  وجود سگ نگهبان در كارخانجات و محل هاي مشابه ، مشروط بر اينكه به هيچ وجه با محل هاي توليد ، نگهداري  و توزيع مواد غذايي و افراد شاغل در اين قسمت ها در ارتباط و تماس نباشد بلا مانع است.

ماده44: نقشه كليه ساختمانها ي اماكن عمومي و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه به منظور انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسد .

ماده45: اماكني كه اجازه قبول مسافر دارند بايد علاوه بر رعايت كليه موارد بهداشتي واجد شرايط زير باشند :

تبصره1- در هر اتاق تعداد تختخوابها بايد طوري باشد كه براي هر تخت حداقل 5 متر مربع مساحت منظور گردد.

تبصره2- هر اتاق داراي دستشوئي مجهز به صابون ( ترجيحا" صابون مايع) باشد .

تبصره3- در هر اتاق به ازاء هر 18 تخت حداقل دو دستگاه مستراح (يك دستگاه مردانه و يك دستگاه زنانه) با شرايط كاملا" بهداشتي وجود داشته باشد .

تبصره4- تعداد دوش آب گرم و سرددر هر طبقه از ساختمان نبايد كمتر از مجموع مستراح هاي همان طبقه باشد .

تبصره5- در صورتيكه در داخل اتاقها امكانات صحيح و قابل قبول آشپزي وجود نداشته باشد وجود آبدارخانه با شرايط بهداشتي و مجهز در هر طبقه الزاميست .

تبصره6- پله بايد د اراي حفاظ و روشنائي كافي (حداقل 100 لوكس) بوده و لغزنده نباشد ، ارتفاع پله حداكثر 18 سانتيمتر و عرض آن حداقل 30 سانتيمتر باشد .

تبصره7- البسه و لوازم پارچه اي مانند (حوله ، ملحفه ، روبالشي ، پرده ، پتو و امثالهم) بايد با دستگاههاي اتوماتيك در محل مناسب كه مطابق نقشه استاندارد وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي باشد ، شستشو ، ضدعفوني ، خشك و اتو گردد .

ماده46: وجود هر گونه حوض يا حوضچه پاشوي و امثال ان ممنوع مي باشد . مگر در استخر هاي شنا مطابق مفاد ماده 58 آئين نامه

تبصره- در رستورانها و چايخانه هاي سنتي ، حوضچه هاي آب نما طوري طراحي گردد كه همواره در آنها آب در گردش بوده و امكان دسترسي به آب براي مشتريان و اطفال آنها فراهم نگردد .

ماده47: نگهداري هر گونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و مواد غذايي غير قابل مصرف و ضايعات در محل كار ممنوع است .

ماده48: نصب دستگاه كلرزني و سيستم تصفيه آب در استخرهاي شنا الزامي است و كلر باقيمانده و pH آب استخر مي بايست روزانه و به دفعات كافي اندازه گيري و در دفتر مخصوص ثبت و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت محيط  براي كنترل ارائه گردد .

تبصره- ميزان كلر باقيمانده در آب استخر مي بايست بين 5/3- 1 ميلي گرم در ليتر (حسب نظر مقامات بهداشتي) و pH آن حدود 8-2/7 و بالاخره مشخصات فيزيكي ، شيميايي و باكتريولوژيكي آن مطابق ضوابط بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي باشد .

ماده49: درجه حرارت آب در استخر سر پوشيده بايد حدود 25 درحه سانتيگراد باشد و درجه حرارت هواي اطراف استخر نبايد بيش از 5 درجه سانتيگراد گرمتر و يا يك درجه سانتيگراد سردتر از آب استخر باشد .

ماده50: حداقل مساحت مور نياز براي هر شنا گر در استخرهاي مخصوص شناگران (با عمق متوسط 8/1 متر) معادل 5/1 متر مربع و در استخر هاي آموزشي (با عمق متوسط حدود 1 متر ) برابر با8/1 متر مربع مي باشد .

تبصره- در استخر هاي چند منظوره لازم است مساحت مورد نياز براي هر نفر در هر قسمت بر اساس نوع بهره برداري از همان قسمت محاسبه و اعمال شود .

ماده51: شناگران بايستي قبل از ورود و به هنگام خروج از محوطه استخر دوش گرفته و بدن خود را كاملا شستشو نمايند ، مسئوليت اجراي آن بعهده مدير استخر مي باشد .

ماده52: استخر بايد مجهز به دوش آب سرد و گرم بوده و حداقل تعداد آن به تناسب مدت زمان استفاده در هر نوبت استخر به شرح زير مي باشد .

الف)براي هر نوبت 2 ساعته ، بازاء هر 5 نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم

ب) براي هر نوبت 3 ساعته ، بازاء هر 7 نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم

ج) براي هر نوبت 4 ساعته ، بازاء هر 10 نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم

د) براي هر نوبت 6 ساعته ، بازاء هر 20 نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم

ماده53: بازاء هر 40 نفر شناگربايد يك دستگاه مستراح با شرايط بهداشتي وجود داشته باشد .

ماده54: بازاء هر 75 نفر شناگربايدحداقل يك دستگاه دستشوئي مجهز به آب سرد و گرم با شرايط كاملا بهداشتي وجود داشته باشد .

ماده55: رختكن بايد داراي وسعت كافي و متناسب با تعداد كمدها بوده و موازين بهداشت عمومي در آن رعايت گردد.

ماده56: بازاء هر شناگر در هر نوبت استفاده از استخر بايد جايگاه محفوظ و مناسب براي حفظ لباس شنا گران وجود داشته باشد .

ماده57: توزيع و استفاده از وسايلي مانند مايو، حوله ، كلاه ، دمپائي ، بيني بند ، لنگ ، تيغ ، شانه ، برس و امثالهم آنها بصورت مشترك در حمامها و آرايشگاها و استخر هاي شنا و محل هاي مشابه ممنوع و مسئوليت آن متوجه مدير و متصدي مكان مي باشد .

ماده58: حوضچه محتوي مايع ضد عفوني كننده به منظور ضدعفوني پاي شناگران به نحوي تعبيه گردد كه شناگران بعد از دوش گرفتن و قبل از ورود به محوطه استخر الزاما" از داخل آن عبور نمايند .

ماده59: پوشش سطوح محوطه استخر علاوه بر شرايط مندرج در ماده 16 اين آئين نامه به نحوي باشد كه موجب لغزندگي و بروز حادثه براي شناگران نشود . ضمنا" شستشو و ضدعفوني مرتب محوطه استخر الزامي است .

ماده60: ابعاد و مشخصات فني ساختمان استخر و تجهيزات و تاسيسات آن بايد مطابق نقشه مصوب سازمانهاي مسئول مربوطه باشد .

ماده61: لازم است اب سرد كن مناسب به تعداد كافي براي استفاده شناگران در محوطه استخر وجود داشته باشد .

ماده62: شرايط بهداشتي بوفه و رستوران در محوطه استخر مشمول موارد مربوطه مندرج در فصل پنجم اين آئين نامه مي باشد .

ماده63: وضعيت ساختماني و شيب بندي موج شكن و سرريز استخر بايد به نحوي باشد كه مانع برگشت آب به داخل استخر شود .

ماده64: حضور نجات غريق واجد شرايط و متناسب با تعداد شناگران در محوطه استخر الزامي است .

ماده65: وجود وسائل نجات غريق از قبيل چوب ، تيرك ، لوله عصائي شكل ، حلقه نجات ، تيوب ، طناب و ساير وسايل مورد نياز در محل استخر الزامي است .

 

فصل سوم : وسايل و لوازم و ابزار كار

ماده 66 : ظروف مورد استفاده بايد داراي شرايط زير باشد :

1-    ظروف شكستني بايد تميز ، بدون ترك خوردگي و لب پريدگي باشد .

2-    وسايل و ظروف فلزي كه برا ي تهيه و نگهداري و مصرف مواد غذايي بكار مي روند بايد سالم ، صاف و بدون زنگ زدگي باشد .

      3-    وسايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف شسته ، تميز و بر حسب ضرورت ضدعفوني گرديده ودر ويترين يا گنجه مخصوص كه محفوظ باشد ، نگهداري شود .

ماده 67 : استفاده از ظروف و وسايل مشروحه زير ممنوع مي باشد :

1-    ديگ و ظروف مسي اعم از اينكه سفيد كاري شده يا نشده باشد .

2-    گوشت كوب و قاشق چوبي و سربي

3-    قندان بدون در پوش مناسب

4-    ظروف فاقد در ثابت و مخصوص براي عرضه موادي از قبيل نمك ، فلفل،سماق، شكر و امثال آنها

5-    هر نوع ظروف و ابزاري كه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي غير مجاز شناخته و آگهي شود .

ماده 68 :جنس و مشخصات ظروف ، وسايل و دستگاههايي كه براي مراحل مختلف توليد و بسته بندي مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي در كارگاهها و كارخانجات توليد اين مواد بكار مي روند بايد مورد تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد .

ماده 69 : مواد غذائي مانند بستني ، آبميوه ، انواع لبنيات ، امثال آنها بايد در ظروف بسته بندي يكبار مصرف مورد تائيد  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساخته شده از مواد اوليه نو (غير بازيافتي) و مرغوب و حتي الامكان تجزيه پذير و همواره سالم ، تميز و بهداشتي عرضه گردد .

تبصره – آن دسته از مواد غذائي مذكور در ماده فوق كه توسط واحدهاي توليدي مجاز و داراي پروانه هاي معتبر بهداشتي تهيه و بطرق مجاز ديگر بسته بندي و عرضه مي شوند از شمول ماده مذكور مستثني مي باشند .

ماده 70 : سطح ميزها بايد صاف ، تميز ، سالم ، بدون درز و روكش آنها از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد .

ماده 71 :صندلي ها و نيمكتها بايد سالم و تميز باشند .

ماده 72 : براي هر مسافر تازه وارد بايد از ملحفه ، روبالشي و شمد تميز و سالم استفاده شود و تعويض آنها حداقل هر سه روز يكبار الزامي است .

ماده 73 : استفاده از لحاف ، پتو ، تشك و بالش كثيف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع مي باشد .

ماده 74 : استفاده از تختخوابهايي كه داراي پارگي يا شكستگي و يا گود رفتگي فنر باشد و ايجاد سر و صداي غير طبيعي نمايد ممنوع است .

ماده 75 : استفاده از مواد غير استاندارد از جمله كاغذهاي بازيافتي و كاغذ هائي كه تميز نباشد و روزنامه و همچنين كيسه هاي پلاستيكي جهت پيچيدن و بسته بندي مواد غذائي ممنوع است .

ماده 76 : جعبه هاي مقوائي و پاكت هاي كاغذي كه براي بسته بندي مواد غذايي ياستفاده مي شوند بايد از جنس سالم و استاندارد و كاملا تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشد .

ماده 77 : ظرف خمير گيري بايد صاف و تميز و بدون درز باشد . نصب شير آب بالاي ظرف خمير گيري لازم است .

تبصره – كوشش شود از دستگاههاي خودكار براي تهيه خمير و ساير مواد مخلوط كردني استفاده شود .

ماده 78 : براي حمل و نقل و جابجائي مواد غذائي فاسد شدني مانند انواع گوشت دام و طيور و آبزيان ، مواد پروتئيني ، فراورده هاي خام و پخته غذائي دام و طيور و آبزيان ، كله و پاچه و آلايش خوراكي دام ، شير و محصولات لبني و امثال آنها بايد منحصرا از وسايط نقليه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و مناسب استفاده شود .

ماده 79 : براي حمل و نقل و جابجائي ، هر نوع ماده غذائي كه بدون شستشو و پخت و پز مجدد به مصرف مي رسد ، همچنين انواع نان ، شيريني جات و خشكبار و امثال انها بايد از وسائط نقليه مخصوص و مجهز به اطاقك محفوظ و مناسب ، تميز و بهداشتي استفاده شود .

ماده 80 : براي حمل و نقل مواد اوليه مصرفي و محصولات نهائي كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذائي ، حبوبات ، غلات ، ميوه جات و سبزيجات بايد صرفا از وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل اين مواد كه مورد نائيد   وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد ، استفاده شود .

ماده 81 : كليه افرادي كه در وسايط نقليه موضوع مواد 78 لغايت 80 فوق الذكر يا جابجائي مواد غذائي سر و كار دارند مشمول ماده 2 اين آئين نامه در خصوص اخذ كارت معاينه پزشمي و تبصره هاي ذيل آن مي باشند .

ماده 82 : صاحبان وسائط نقليه موضوع اين ائين نامه موظفند قبل از بهره برداري از انها مجوز حمل و نقل مواد غذايي توسط وسيله نقليه مربئطه از وزارت بهداشت اخذ نمايند .

تبصره – حمل و نقل هرنوع كالاي غير از مواد غذائي توسط وسايط نقليه مجاز حمل اين مواد ممنوع و علاوه بر اخذ جريمه موجب توقف وسيله نقليه متخلف به مدت حداقل يكماه خواهد شد .

 ماده 83 : حمل ونقل مواد غذائي و بهداشتي  موضوع مواد 78 لغايت 80 اين آئين نامه توسط وسايط نقليه غير مجاز منوع و علاوه بر اخذ جريمه ، موجب توقف وسيله نقليه متخلف به مدت حداقل يكماه خواهد شد .

ماده 84 :  استفاده از انبرك مخصوص از جنس استنلس استيل براي برداشتن دانه هاي شيريني جات ، خرما ، خيار شور ، قطعات پنير ، حلوا و امثال آنها الزاميست .

 فصل چهارم: وظايف مسئول بهداشت محل و مامورين نظارت و تكاليف صاحب يا مدير محلهاي مشمول قانون

ماده85: ماموريني كه از طرف وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي براي نظارت و بازرسي بهداشتي از محلهاي مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون موادخوردني ، آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي تعيين مي شوند موظفند متخلفين از مقررات بهداشتي را با ذكر تخلف و تنظيم گزارش به مسئول بهداشتي محل معرفي نمايند.

تبصره1- مسئول بهداشت محل رئيس مركز بهداشت شهرستان يا رئيس مركزبهداشتي درماني شهري يا روستايي است كه با تشخيص و ابلاغ معاون امور بهداشتي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني محل تعيين مي شود

تبصره2 ـ بازرس بهداشت محيط يا مامور نظارت ، به كاردان يا كارشناسي گفته مي شود كه دوره مخصوص بهداشتي را گذرانده و از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور براي امور بازرسي و نظارتي در زمينه مسائل بهداشت محيطي و بهداشت مواد غذايي بكار گمارده شده و داراي كارت بازرسي باشد

تبصره 3: كارت بازرسي كارت مخصوص مدت داري است كه عكس بازرس روي آن الصاق و مشخصات كامل شناسنامه اي ، تحصيلاتي و شغلي وي در آن درج شده باشد.اين كارت منحصرا" توسط وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي (با امضاء وزير) يا دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني (با امضاء رئيس دانشگاه) براي بازرسين موضوع تبصره 2 فئق صادر و هرگونه سوء استفاده از آن جرم محسوب مي شود.

ماده86: مسئول بهداشت محل در صورت تاييد گزارش مامور نظارت ، علاوه بر معرفي صاحب يا مدير مؤسسه و يا صاحب يا راننده وسيله نقليه به دادگاه، كتبا" به وي اخطار مي نمايد ظرف مدت معين(15روز تا دو ماه حسب نوع و تعداد نواقص) نواقص بهداشتي را برطرف نمايد.

ماده87: در صورتيكه پس از انقضاي مهلت داده شده ،محل داراي نواقص بهداشتي باشد. بازرس بهداشتي مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل گزارش نمايد ومسئول مذكور پس از رسيدگي و تاييد گزارش بازرس بهداشت مكلف است علاوه بر معرفي متخلف به دادگاه محل تععين شده را با دستور كتبي و صدور اخطاريه 24تا48 ساعته موقتاٌ براي مدت جداقل يك هفته تعطيل و در مورد وسايط دستور توقف در پاركينگ آنرا براي مدت حداقل يك هفته به نيروي انتظامي ابلاغ نمايد.

ماده88: تعطيل محل با لاك و مهر يا مهر وموم كليه درها و راههاي نفوذي و نقاط حساس مانند شيرهاي آب و گاز و كنتوربرق وامثال آنها ودر مورد وسايط نقليه توقف وسيله نقليه مربوطه توسط نيروي انتظامي در پاركينگ و تنظيم صورت مجلس انجام و با نصب اطلاعيع علت تعطيل يا توقف همراه خواهد بود.

تبصره1: مسئوليت نگهداري از لاك و مهر و يا مهر وموم و اطلاعيه علت تعطيل يا توقف بعهده صاحب يا مدير مؤسسه تعطيل شده يا صاحب و يا راننده خودرو متوقف شده مي باشد.

تبصره2- شرايط توقف وسيله نقليه و صورت مجلس  وساير موارد برخورد با وسيله نقليه طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي و وزارت بهداشت مشتركا" تنظيم مي شود.

ماده89: شكستن لاك ومهر و يا موم و همچنين برداشتن موانع ورود به محل تعطيل شده ويا داخل شدن به وسيله نقليه متوقف شده بدون كسب مجوز كتبي از مسئول بهداشت محل موجب تعقيب قانوني صاحب يا مدير مؤسسه تعطيل شده و يا صاحب و راننده خودرو متوقف شده خواهد بود.

ماده90: پس از انقضاي مدت تعيين شده براي تعطيل موقت محل يا توقف وسيله نقليه ، صاحب يا مدير موسسه تعطيل شده يا صاحب يا راننده وسيله نقليه متوقف شده ضمن سپردن تعهد قابل قبول متضمن اجراي قانون به مسؤل بهداشت محل، تقاضاي بازگشايي محل تعطيل شده يا رفع توقف وسيله نقليه متوقف شده را مي نمايد. مسئول بهداشت محل در صورت قبول تقاضا و تعهد متقاضي، محل تعطيل شده را صرفا" براي رفع نواقص بهداشتي با دستور كتبي موقتا" بازگشايي و حسب مورد دستور رفع توقيف خودرو متوقف شده را براي رفع نواقص صادر مي نمايد.

ماده91: بازگشايي محل و يا رفع توقف وسيله نقليه با شكستن لاك و مهر و يا مهر و موم كليه درها وراههاي نفوذي و تنظيم صورت مجلس انجام و با نصب اطلاعيه حاوي ، در حال رفع نواقص بهداشتي است،اجازه بهره برداري ندارد ، همراه خواهد بود.

ماده92:صاحب يا مدير موسسه يا وسيله نقليه ، پس از رفع كليه نواقص بهداشتي ،تقاضاي بهره برداري از محل يا وسيله نقليه را به مسئول بهداشت محل تسليم و مسئول مذكور موظف است مامور نظارت را ظرف مدت دو روز اداري جهت بازرسي اعزام نمايد.

ماده93: بازرس بهداشت موظف است پس از بازرسي، چنانچه كليه نواقص بهداشتي برطرف شده باشد،مراتب را كتبا" به مسئول محل گزارش و مسئول مذكور در صورت تاييد گزارش بازرس بهداشت اجازه بهره برداري از محل يا وسيله نقليه را كتبا" صادر نمايد.

ماده94: اقدام به بهره برداري قبل از رفع كليه نواقص بهداشتي و اخذ مجوز بهره برداري از مسئول بهداشت محل، موجب تعطيل مجدد محل يا توقف مجدد وسيله نقليه براي حداقل مدت يكماه بدون نياز به طي مراحل مندرج در مواد 86 و 87 اين آيين نامه خواهد شد.

فصل پنجم : طبقه بندي اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات از لحاظ شمول مواد اين آيين نامه

ماده95: طيقه بندي اماكن ومراكز و محلها از لحاظ شمول مواد اين آيين نامه بشرح ذيل است :

- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 41،45،48،65،72،تا 74 شامل محل هاي تهيه و فروش مواد غذايي كه داراي محل پذيرايي از مشتري مي باشند از قبيل رستوران، كافه قنادي ،چلوكبابي،سلف سرويس، تالار پذيرايي و امثال آنها مي باشد .

2                 2 - كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 7، 8، 12، 24 لغايت 26 ، 45 ،48 لغايت 65 و 72 لغايت 74 شامل محل هاي تهيه و فروش مواد غذايي كه داراي محل پذيرايي از مشتري بوده ، ليكن فاقد آشپزخانه هستند از قبيل كبابي ، حليم پزي ، آش پزي ، كله پزي ، جگركي ، سيراب و شيردان ، اغذيه و ساندويچ ، پيتزا ، مرغ سوخاري ، چايخانه و قهوه خانه ، آبميوه و بستني فروشي ، بوفه و امثال آن مي باشد .

3- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 8 ،23 ، 24 ، 45 لغايت 65 و 70 ل    غايت 74 شامل محل هاي تهيه و توزيع مواد غذايي از قبيل انواع چلو كباب ، چلو خورش ، كباب ،جوجه كباب ، پلو، آش و ......... امثال آنها كه فاقد امكانات پذيرايي از مشتري در محل هستند ، مي باشد .

4- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 7 ،8 ،10 ،12 ،24 ،لغايت 29 ،32 ،41 ،45 ،48 لغايت 66 ،68 ،70 لغايت 74 ،77 ،84 شامل سوپر ماركت ، خوار وبار و لبنيات فروشي و بخش عرضه مواد غذايي در فروشگاههاي بزرگ ، تعاوني و زنجيره اي مي باشد .

5- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 23 ،24 ،28 ،29 ،32 ،45 ،46 ،و 48 لغايت 65 ، 70 لغايت 74 شامل كارگاهها و كارخانجات توليد انواع مواد غذايي و نيز نبات و آب نبات پزي ، قند ريزي ، حلوا سازي و عصار(آبغوره و آبليمو كشي و تهيه ترشيجات )، خشكبار ، انواع نان ، لبنيات  ، كشك سابي و بستني سازي و امثال آن مي باشد .

6- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 7 ، 8 ،10 ،12 ،24 لغايت 29 ،32 ،45 ،48 ،لغايت 66 ، 68 لغايت 74 ، 77 ، 79 ، 80 ،84 شامل فروشگاههاي گوشت ، مرغ ، ماهي و ميگو و آلايش خوراكي دامي و ساير مواد پروتئيني مي باشد .

7- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد8 ،48 لغايت 65 و 68 شامل هتل ها ، متل ها ، مهمانخانه ها و پانسيونها مي باشد .

8- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 28 ، 29 ، 33 ، 41 ، 48 لغايت 65 ، 68 ، 69 ،و 77 لغايت 84 شامل مسافر خانه ها و مهمانپذير ها مي باشد .

9- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 4 ، 6 ، 7 ، 8، 10 ، 12، 23 ، 24 ،26 لغايت 35 ،45 ، 46 ،و 66 لغايت 84 شامل استخرها ي شنا مي باشد .

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت   توسط محمد جعفر پور | 

آیین نامه ی بهداشت محیط

ماده ی ۱ :

الف. 

بهداشت محيط: بهداشت عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تأثير مي گذارند.

ب.

آب آشاميدني: آب آشاميدني، آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئي در كوتاه مدت يا درازمدت در انسان ايجاد نكند.

پ.

آلودگي آب آشاميدني: آلودگي آب آشاميدني عبارت است از تغيير خواص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب به گونه اي كه آن را براي مصرف انسان زيان آور سازد.

ت.

كنترل بهداشتي: منظور از كنترل بهداشتي، بازديد و بررسي وضعيت بهداشتي مراكز مشمول اين آيين نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي مي باشد.

ث.

مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي: مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي، مراكزي هستند كه با استفاده از پرتوهاي يونساز، زيرنظر مسؤولين متخصص مربوط، به تشخيص يا درمان بيماريها پرداخته و شامل مراكز راديولوژي، راديوتراپي و راديوايزوتوپ مي باشد.

ج.

اماكن عمومي: اماكن عمومي عبارت است از اماكن متبركه و زيارتگاهها، زائرسراها، هتلها، متلها، مسافرخانه ها، پانسيونها، آسايشگاههاي سالمندان، آرايشگاهها، حمامها، حمامهاي سونا، استخرهاي شنا، سينماها، پاركها، مراكز تفريحهاي سالم، باشگاههاي ورزشي، ترمينالها، وسايل حمل و نقل عمومي و مسافرتي، توالتهاي عمومي، گورستانها و مانند اين موارد.

چ.

مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي: مراكز تهيه، توزيع، ‌نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي عبارت است از كليه كارخانه ها، كارگاهها، سردخانه ها، اماكن و مغازه هايي كه به گونه اي نسبت به تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي اقدام مي نمايند.

ح.

مراكز بهداشتي- درماني: مراكز بهداشتي- درماني عبارت است از بيمارستانها، زايشگاهها، درمانگاهها، مطبها، آزمايشگاههاي تشخيص طبي، بخشهاي تزريقات و پانسمان، آسايشگاههاي معلولين، طب هسته اي، فيزيوتراپيها، راديولوژيستها و مانند اينها

خ.

مراكز آموزشي و تربيتي: مراكز آموزشي و تربيتي عبارت است از مدارس، آموزشگاههاي تحصيلي، حوزه هاي علميه، دانشكده ها، هنرستانها، خوابگاههاي مراكز آموزشي، پرورشگاهها، مراكز تربيتي شبانه روزي، ندامتگاهها و مهدهاي كودك.

 

ماده ی ۲ :

هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود. ممنوع مي باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است پس از تشخيص هر مورد از مواردي كه در حيطه وظايف وزارت مي باشد، راساً اقدام قانوني معمول و در ساير موارد موضوع را به مراجع ذي ربط جهت انجام اقدامهاي قانوني، فوري اعلام نمايد. متخلفان از مقررات بهداشت عمومي تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

 

ماده ی ۳ :

آلوده كردن آب آشاميدني عمومي ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور حفظ سلامت و بهداشت مردم مكلف است كيفيت آب آشاميدني عمومي از نقطه آبگيري تا مصرف را از نظر بهداشتي تحت نظارت مستمر قرار دهد.

 

تبصره ی ۱ :

وظايف و اختيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست در پيشگيري و جلوگيري از آلودگي منابع آب، موضوع ماده(46) قانون توزيع عادلانه آب و آيين نامه هاي اجرايي آن همچنان قابل اجراست.

تبصره ی ۲ :

سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و خصوصي تأمين كننده آب آشاميدني عمومي موظف به رعايت همه ضوابط و معيارهاي بهداشتي اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده، بايد همه اطلاعات لازم براي بررسي مورد يا موارد و تسهيلات بازديد از تأسيسات را در اختيار وزارت قرار دهند.

تبصره ی ۳ :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كنترل آب آشاميدني عمومي در مراحل مختلف توزيع؛ آزمايشگاههاي مراكز بهداشت استان و شهرستان و مراكز بهداشتي- درماني را براي ارائه خدمات در اين زمينه تجهيز مي نمايد

ماده ی ۴ :

به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني- اعم از چاهها، رودخانه ها، قناتها، چشمه ها و آب مصرفي شهر و روستا- كميته اي با نام كميته حفاظت از منابع آب آشاميدني زير نظر استاندار با عضويت مديران و رؤساي اداره كل بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان آب منطقه اي استان، جهادسازندگي استان، ‌برنامه و بودجه استان و شركت آب و فاضلاب استان تشكيل مي شود تا موارد زير را بررسي و اقدام نمايد:

۱-

اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن بعضي از منابع تأمين آب آشاميدني از سرويس كه براساس گزارش اداره كل بهداشت محيط، آلوده شده اند- اعم از چاهها، چشمه ها و قناتها

۲-

اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدني موجود براساس دستورالعملهايي كه توسط دستگاههاي ذي ربط پيشنهاد مي شود و به تصويب كميته مي رسد

۳-

اتخاذ تدابير لازم به منظور حفظ حريم مناطقي كه در آينده براي تأمين آب شهرها از طريق دستگاههاي ذي ربط پيشنهاد مي شود.

۴-

اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانهاي ناشي از آلودگي منابع آب و چكونگي مقابله با آنها.

تبصره:

در ابتدا، اداره كل بهداشت محيط موظف است نواقصي را كه موجب آلودگي منابع آب مي گردد به دستگاه ذي ربط اعلام كند تا راساً نسبت به رفع آن اقدام نمايد. درصورتي كه امكانات دستگاهها براي رفع نواقص كفايت ننمايد، مراتب در كميته ياد شده مطرح خواهد شد.

 

ماده ی ۵ :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور حفظ بهداشت عمومي مكلف است بررسيهاي لازم را در مورد تأثيرهاي هواي استنشاقي و ساير مواد مؤثر بر انسان معمول دارد و نسبت به ارائه توصيه هاي ضروري به مراجع ذي ربط اقدام نمايد.

 

ماده ی ۶ :

مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي موظف به همكاري و ارائه آمار و اطلاعات و فراهم نمودن تسهيلات به منظور بررسي دزيمتري و بهسازي جهت انجام وظيفه كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند. با متخلفان برابر مقررات قانوني مربوط (قانون تعزيرات)‌ رفتار خواهد شد.

 

ماده ی ۷:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مراكز بهداشتي- درماني، آموزشي و تربيتي، اماكن عمومي و مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محيطي كنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصيه هاي بهداشتي وزارت، برابر مقررات قانوني مربوط (قانون تعزيرات) رفتار نمايد.

 

ماده ی ۸ :

مراجع صادركننده پروانه كسب مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي و اماكن عمومي موظفند ضمن رعايت ضوابط مربوط به خود، مقررات و توصيه هاي اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را نيز در اين زمينه رعايت نموده و قبل از صدور «پروانة كسب» نظريه بهداشتي از اين وزارتخانه كسب نمايند.

 

ماده ی ۹ :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر وظيفه قانوني مبارزه با ناقلان بيماريها، عهده دار نظارت بر امر مبارزه با بندپايان، جوندگان و حيوانهاي ناقل بيماريها نيز مي باشد. مراجع ذي ربط، ملزم به رعايت دستورالعملهاي بهداشت محيطي اين وزارتخانه در اين موارد هستند.

 

ماده ی ۱۰ :

به منظور پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده به وسيله بندپايان و حيوانهاي ناقل بيماري، همچنين جلوگيري از آلودگي محيط به سموم و مواد شيميايي، درصورت امكان روشهاي مبارزه از طريق بهسازي محيط ارجح بوده و دستگاههاي اجرايي ذي ربط موظف به بهسازي كانونهاي جلب و تكثير بندپايان و حيوانهاي ناقل برابر توصيه ها و دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند.

تبصره:

شهرداريها مكلفند در تنظيم روشهاي جمع آوري، حمل و دفع زباله شهر و ساير خدمات شهري، دستورالعملها و توصيه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذي ربط را رعايت نمايند.

ماده ی ۱۱ :

صدور مجوز ورود و ترخيص و كنترل بهداشتي هر نوع دام و فرآورده هاي خام دامي با توجه به نص مواد (2،3،4،7،8) قانون سازمان دامپزشكي كشور- مصوب 1350- كه موخر بر قانون مواد خوردني و بهداشتي است علي الاطلاق و در تمام مراحل اعم از توليد، توزيع و عرضه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام برعهده سازمان دامپزشكي مي باشد.

طبيعي است چنانچه عرضه فرآورده هاي خام دامي موجب بيماريهاي مختص انسان شود، همچنين مواردي كه در فرآورده هاي خام دامي تغييراتي داده شود كه مواد حاصل شده، فرآورده خام دامي تلقي نگردد، مسووليت كنترل بهداشتي برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه مطابق قانون مواد خوردني و بهداشتي- مصوب 1346- و اصلاحات آن انجام خواهد شد.

ماده ی ۱۲ :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق شبكه هاي بهداشتي، درماني و خانه هاي بهداشت، در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسيج مردم و جلب همكاري بين بخشي در زمينه مسايل بهداشت محيطي از قبيل جمع آوري، حمل و دفع بهداشتي زباله، دفع بهداشتي مدفوع و كود حيواني، بهسازي معابر و جداسازي محل نگهداري دام و پرندگان از محل سكونت، نظارت و پيگيري لازم را معمول داشته، همچنين در جهت بهسازي منابع و كنترل كيفي آب آشاميدني، جمع‌ آوري و دفع بهداشتي فاضلابها، كنترل اماكن عمومي و مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي اقدام نمايد

 

توصیه هایی در مورد خرید مواد غذایی

 

مواد غذایی خود را از فروشگاههای معتبر و دارای پروانه کسب تهیه نمائید

در زمان خرید به تاریخ تولید و تاریخ انقضای ماده غذایی توجه نمائید

مواد غذایی باید دارای پروانه تولید و پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت باشد

مواد غذایی باید دارای علامت استاندارد باشد

به شرایط نگهداری مواد غذایی به خصوص مواد لبنی توجه نمائید

به ترکیبات موجود در مواد غذایی توجه نمائید

مشخصات شرکت سازنده مواد غذایی بر روی بسته بندی آن درج شده باشد

حتی المقدور شیر و لبنیات را به صورت پاستوریزه تهیه و استفاده نمائید

مواد غذایی وارداتی (خارجی) باید دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت و برچسب فارسی باشد

در موقع خرید مواد غذایی به شرایط بهداشتی مغازه و فروشنده به خصوص کارت بهداشتی وی توجه نمائید

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۵ساعت   توسط محمد جعفر پور | 

قانون اصلاحيه ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، بهداشتي و آرايشي مصوب آذر ماه 1379 مجلس محترم شوراي اسلامي

مشتمل بر 5 فصل ـ 95 ماده ـ 54 تبصره و 46 بند

 

فصل اول:  بهداشت فردي

فصل دوم :  شرايط ساختماني و بهداشتي مراكز تهيه ،توليد، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي

فصل سوم:  وسايل و لوازم كار

فصل چهارم:  وظايف مسئول محل و مامورين نظارت وتكاليف صاحب يا مدير محلهاي مشمول قانون

فصل پنجم :  طبقه بندي اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات از لحاظ شمول مواد اين آيين نامه

 

فصل اول  : بهداشت فردي

ماده 1 : كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز تهيه ، توليد و توزيع و نگهداري و فروش و وسائط نقليه حامل مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي اشتغال دارند ، موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را به ترتيبي كه معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي نمايد ، گذرانده و گواهينامه معتبر آرا دريافت دارند .

تبصره1- مديريت و يا تصدي و اشتغال بكار در هريك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز و اماكن و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است .

تبصره2- استخدام يا بكارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده 1 اين آئين نامه در هريك از كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و وسائط نقليه مذكور ممنوع است

تبصره3- اشخاصي مانند صندوق دار ، باغبان ، نگهبان ، راننده و نظاير انها در اماكن موضوع اين آئين نامه  شاغل بوده ليكن با مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره هاي 1 و2 مستثني مي باشند .

ماده2: كليه متصديان ، مديران ، كارگران و اشخاصي كه مشمول ماده 1 اين آئين نامه مي باشند موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نماند .

تبصره 1 - كار فرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر ماده 1 و كارت معاينه پزشكي آنان را ملاحظه و ضمن اطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهداري نمايند .

تبصره 2-  كارت معاينه پزشكي منحصرا" از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان  وآموزش پزشكي صادر خواهد شد . مدت اعتبار كارت هاي فوق براي پزندگان ، اغذيه ، ساندويچ ، بستني و آبميوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي فاسد شدني 6 ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آئين نامه حداكثر يكسال مي باشد .

ماده3: متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار خود را نموده و به دستوراتيكه از طرف بازرسين بهداشت داده مي شود عمل نمايند .

ماده4: كليه اشخاصي كه در اماكن و مراكز و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه كار مي كنند بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و به رنگ روشن باشند .

تبصره 1 - كليه تهيه كنندگان مواد غذايي نظير آشپزان ، نانوايان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم به پوشيدن روپوش سفيد و كلاه و اشخاصي مانند شاغلين و فروشندگان اغذيه و ساندويچ ، آبميوه ، بستني ، شيريني جات، كله و پاچه ، جگركي و مشابه آنها علاوه بر روپوش و كلاه ملزم به استفاده از دستكش در حين كار مي باشند .

تبصره 2 - در رستورانها و چايخانه هاي سنتي افراديكه در امر پذيرايي شركت داشته و با غذا سر و كار دارند ملزم به پوشيدن روپوش و كلاه سفيد بوده و ساير افراد مي توانند از لباس هاي محلي استفاده كنند .

ماده 5: متصديان اماكن و مراكز و كاركاهها و كارخانجات موضوغع اين آئين نامه موظفند براي هر يك از شاغلين خود  جايگاه محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند .

ماده6: متصديان مراكز و اماكن و كاركاهها و كارخانجات و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد وطبخ و حمل ونقل و توزيع و فروش مواد غذايي جلوگيري نمايند .

ماده7: متصديان مراكز و اماكن و كاركاهها و كارخانجات و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند به تناسب تعداد كارگران خود به ازاء هر كارگر حداقل5/2 متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازين بهداشتي تهيه نمايند .

تبصره 1- در هر حال مساحت اتاق استراحت كارگران نبايد كمتر از 5/7 متر مربع و ارتفاع سقف آن نبايد كمتر از 8/2 متر باشد .

ماده 8: متصديان كارگاهها و كارخانجات مواد غذايي و بهداشتي موضوع اين آئين نامه موظفند در صورت لزوم آشپزخانه ، انبار مواد غذايي اوليه و سالن غذاخوري با فضاي كافي به تناسب تعداد كارگران و شاغلين با شرايط كاملا بهداشتي مطابق ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در محل كارگاه يا كارخانه ايجاد نمايند.

ماده 9: هر كارگر موظف به داشتن كليه وسايل نظافت ، شستشو و استحمام اختصاصي مي باشد .

ماده10:  اشخاصي كه به نحوي از انحاء با طبخ و تهيه و توزيع مواد غذايي سر و كار دارند ، در حين كار شخصا حق دريافت بهاي كالاي فروخته شده را از مشتري نخواهند داشت .

تبصره ـ  شاغلين محل هايي مانند ميوه و سبزي فروشي ، عطاري ، سفط فروشي ، بقالي  و فروشندگان مواد غذايي بسته بندي شده ، همچنين فروشندگان آن گروه از مواد غذايي كه بدون شستشو يا پخت وپز به مصرف نمي رسند از شمول اين ماده مستثني مي باشند .

ماده11: جعبه كمك هاي اوليه با مواد و وسايل مورد نياز در محل مناسب نصب گردد .

ماده12: كارگران كارگاها و كارخانجات مواد غذايي و اماكني كه با پخت و فرآوري مواد غذايي سروكار دارند همچنين كارگران كشتارگاهها و محل هايي مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند .

ماده13: استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آئين نامه در حين كار ممنوع است .

ماده14: فروش و عرضه سيگار در كارگاهها و كارخانجات و اماكن ومراكز و محلهاي موضوع اين آئين نامه ممنوع است .

تبصره 1- اماكن و مراكز و محل هاييكه داراي مجوز و عامليت عرضه دخانيات هستند از شمول ماده 14 مستثني هستند .

تبصره 2- فروش سيگار به افراد كمتر از 18 سال در اماكن و مراكز موضوع اين آئين نامه ممنوع است .

ماده 15: مصرف هر گونه محصولات دخانياتي در محوطه هاي عمومي كارگاهها ، كارخانجات و اماكن و مراكز و محل هاي موضوع اين آئين نامه ممنوع است .

تبصره1- متصديان ، مسئولين و كارفرمايان محل هاي موضوع اين آئين نامه مسئول اجراي مفاد ماده 15 بوده و موظفند ضمن نصب تابلو هاي هشدار دهنده در نقاط مناسب ودر معرض ديد از مصرف دخانيات جاوگيري كنند .

تبصره2- متصديان ، مسئولين و كارفرمايان موضوع تبصره 1 مي توانند محل مشخصي را كه كاملا از محل هاي معمولي و عمومي جدا باشد جهت افراديكه مي خواهند دخانيات مصرف كنند در نظر بگيرند.

 فصل دوم : شرايط ساختماني و بهداشتي مراكز تهيه ،توليد، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي

ماده16: كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد :

الف)  از جنس مقاوم ، صاف ، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد .

ب) داراي كف شور به تعداد مورد نياز ، مجهز به شتر گلو و نصب توري ريز روي آن الزامي است .

ت) داراي شيب مناسب بطرف كف شوي  فاضلاب رو باشد .

ماده 17: ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري به عمل آورد .

تبصره1- سطح ديوارها بايد صاف ، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد .

ماده18- پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و بر حسب مشاغل مختلف ، بشرح تبصره هاي ذيل باشد .

تبصره 1- پوشش بدنه ديوار كارگاههاي تهيه مواد غذايي ، آشپزخانه ،آبدارخانه ، انبار مواد غذايي ، ميوه و سبزي فروشي ، حمام ، مستراح ، دستشويي ، رختشويخانه بايد از كف تا زير سقف و در مورد كارگاهها و كارخانجات توليدي مواد غذايي تا ارتفاع حداقل چهار متر كاشي ، سنگ ، يا سراميك و ديوار كارخانجات از ارتفاع چهار متر به بالا مي تواند از سيمان صاف و صيقلي به رنگ روشن باشد .

تبصره 2- پوشش بدنه ديوار انبارهاي بزرگ مانند انبار هاي عمومي و امثال آنها و بنكداريها مي تواند از مصالح ديگر مانند سنگ و سيمان صاف و صيقل و برنگ روشن باشد .

تبصره3- سطح ديوار سالنهاي پذيرايي تا ارتفاع حداقل 120 سانتيمتر از كف با سنگ هاي صيقلي يا سراميك و يا كاشي و از ارتفاع 120 سانتيمتري تا زير سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشيده شود .

تبصره4- پوشش بدنه ديوارهاي مراكز تهيه و فروش مواد غذايي از قبيل جگركي ، كبابي، كله پاچه ، سيراب و شيردان ، ساندويچ و اغذيه ، پيتزا ، مرغ كنتاكي ، قهوه خانه و نظاير انها بايد بر حسب نوع به شرح ذيل باشد .

بند1- چنانچه محل طبخ در مراكز فوق الذكر از سالن پذيرايي جداسازي شده باشد قسمت طبخ مشمول تبصره 1 و قسمت پذيرايي مشمول تبصر 3 ماده 18 فوق الذكر مي باشد .

بند2- چنانچه محل طبخ از سالن پذيرايي جدا نشده باشد كليه ديوارهاي مراكز مذكور مشمول تبصره 1 ماده 18 مي باشد .

تبصره5- سطح بدنه ديوارهاي مراكز فروش انواع شيريني ، خشكبار و آجيل ، خواربار فروشي ، لبنيات فروشي ، انواع نان فروشي و عطاري تا ارتفاع 120 سانتيمتر با سنگ يا كاشي و يا سراميك و از ارتفاع 120 سانتيمتر تا زير سقف با رنگ قابل شستشو پوشيده شود .

تبصره6- پوشش بدنه ديوارهاي مراكز فروش انواع گوشت و فراورده هاي گوشتي (قصابي ، مرغ و ماهي ، سوسيس و كالباس و مواد پروتئيني) بايد از كف تا زير سقف كاشي يا سراميك با سطح صاف يا سنگ صيقلي باشد .

تبصره 7- پوشش بدنه ديوارهاي نانوائيهاي سنتي و كارگاههاي پخت انواع نانهاي ماشيني و ساندويچي و فانتزي و انبار آرد و شكر آنها بايد از كف تا زير سقف از جنس كاشي يا سراميك با سطح صاف يا سنگ صيقلي باشد .

تبصره 8- سطح بدنه ديوارهاي سالن آرايشگاه ها از كف تا زير سقف با رنگ روغني قابل شستشو پوشيده شود . بديهي است پوشش بدنه ديوارهاي دستشويي ، سر شوئي و مستراح در آرايشگاهها بايد از كف تا زير سقف با كاشي يا سراميك صاف و يا سنگ صيقلي باشد .

تبصره 9- پوشش سطح ديوار سالنهاي پذيرايي در رستورانها و چايخانه هاي سنتي بايد ضمن دارا بودن طرح و حالت سنتي از كف تا زير سقف از مصالح مقاوم ، صاف ، بدون فرورفتگي و شكاف و قابل شستشو باشد .

ماده 19: سقف بايد صاف ، حتي الامكان مسطح ، بدون ترك خوردگي ، درز و شكاف و هميشه تميز باشد .

تبصره- پوشش سقف آشپزخانه ها و هر نوع محل طبخ و همچنين گرمخانه و دوش حمام بايد از جنس قابل شستشو و برنگ روشن باشد .

ماده20: وضع درها و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشد .

الف) درها و پنجره ها از جنس مقاوم ، سالم و بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنگ زدگي و قابل شستشو بوده و هميشه تميز باشد .

ب) پنجره بازشو بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات به داخل اماكن جلوگيري نمايد .

ج) درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد بطوريكه از ورود حشرات و جوندگان  و ساير حيوانات جلوگيري نمايد .

ماده21: آب مصرفي بايد مورد تائيد مقامات بهداشتي باشد .

ماده22: كليه اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اين آئين نامه بايد داراي سيستم جمع اوري ( ودر مورد هتلها و كارگاهها و كارخانجات سيستم تصفيه) و دفع بهداشتي فاضلاب مورد تائيد مقامات بهداشتي باشد .

تبصره - هدايت و تخليه هرگونه فاضلاب و پساب تصفيه نشده اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اين ائين نامه به معابر و جوي و انهار عمومي اكيدا ممنوع مي باشد .

ماده23: وضع و تعداد دستشوئي بهداشتي و متناسب باشد .

ماده24: وضع و تعداد توالت و دستشوئي بهداشتي و متناسب باشد

تبصره- دستشوئي ها بايد مجهز به صابون (ترحيحا صابون مايع) و خشك كن مناسب و بهداشتي بوده و وجود زباله دان در كنار دستشوئي الزامي است .

ماده 25: براي كارگران بايد دستوئي و توالت مجزا و مجهز به شير آب گرم و سرد و با شرايط لازم بهداشتي در محل مناسب و به تعداد مورد نياز به شرح جدول ذيل وجود داشته باشد .

·        1  نفر كارگر يك توالت و دستشوئي

·        25 – 6 نفر ، با ازا ء هر 10 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (25 نفر از هر كدام سه دستگاه)

·        55 – 26 نفر ، با ازا ء هر 150 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (50 نفر از هر كدام 5 دستگاه)

·        115 – 56 نفر ، با ازا ء هر 20 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (100 نفر از هر كدام 7 دستگاه)

·        266 – 116 نفر ، با ازا ء هر 25 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (250 نفر از هر كدام 13 دستگاه)

·        از 266 نفر به بالا به ازاء هر 30 نفر اضافي ا توالت و 1 دستشوئي

تبصره- وجود توالت و دستشوئي بشرح مفاد ماده 25 و بندهاي 1 تا 6 ان براي كارگران مرد و كارگران زن بصورت كاملا مستقل و جدا از هم اجباري است .

ماده26: حمام مذكور در ماده 12 بايد داراي شرايط مندرج در مواد 15 لغايت 20 ، 27 ،30 ، 31، 37 و 38اين آئين نامه بوده و تعداد آن نيز متناسب با تعداد كارگران بشرح جدول ذيل بوده و بايد مشابه توالت و دستشوئي براي كارگران مرد و كارگران زن بطور جداگانه محاسبه و اعمال و بصورت كاملا جدا و مستقل از هم در محل هاي مناسب وجود داشته باشد .

·        5 - 1  نفر كارگر يك دستگاه

·        20 – 6 نفر ، با ازا ء هر 5 نفر1 دستگاه (20 نفر 4 دستگاه)

·        50 – 21 نفر ، با ازا ء هر 10 نفر1 دستگاه (50 نفر 7 دستگاه)

·        100 – 51 نفر ، با ازا ء هر 20 نفر1 دستگاه (100 نفر 10 دستگاه)

·        از 100 نفر كارگر به بالا به ازاء هر 20 نفر اضافي يك دستگاه

 ماده 27 : دستگاه سوخت ونوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق بصورت كامل انجام گيرد .

تبصره- نصب هود با ابعاد متناسب ، از جنس مناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكش كافي بالاي دستگاه پخت الزامي است .

ماده28: محل شستشو و نگهداري ظروف بايد در مجاور محل پخت و پز و مجزا و مستقل از آن باشد .

ماده29: ظروف بايد در ظرف شوئي حداقل دو مرحله اي (شستشو – ابكشي) يا توسط دستگاههاي اتوماتيك شسته شود .

تبصره1- تعداد و ظرفيت هر ظرفشوئي بايد متناسب با تعداد ظروف باشد .

تبصره2- هر لگن يا هر واحد ظرف شوئي بايد مجهز به آب گرم و سر د باشد .

تبصره3- در صورت نداشتن ماشين ظرف شوئي ، ظروف پس از شستشو  ، در محل مناسب ( قفسه مجهز به آب چكان ) و بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال انها خشك و سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداري شئد .

ماده30- قفسه ها و ويترين و گنجه ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سالم و هميشه تميز و فاصله كف انها از زمين حدود 20 سانتيمتر باشد .

ماده31- پيشخوان و ميز كار بايد سالم و سطح ان ازجنس قابل شستشو باشد .

تبصره- ميز كاري كه صرفا جهت تهيه مواد غذايي بكار مي رود بايد فاقد هر گونه كشو و يا قفسه بوده و فضاي زير آن نيز مورد استفاده قرار نگيرد .

ماده32- سبزيجات و صيفي جات كه در اماكن عمومي و مراكز عرضه مواد غذايي بصورت خام ، در اختيار مشتريان گذارده مي شود بايد در محل مخصوص ، تميز و با اب سالم و مايع ظرفشوئي شستشو شده و پس از گندزدايي آبكشي و مصرف گردد .

ماده33-  انبار مواد غذايي بايد قابل تميز كردن بوده و وضع داخلي آن مطابق با شرايط مندرج در مواد 16 لغايت 20 و 38 لغايت 40 اين آئين نامه و حجم و فضاي آن متناسب با نياز و احتياجات موسسه باشد .

تبصره1- انبار مواد غذايي بايد  بنحو مطلوب تهويه و ميزان حرارت و رطوبت ان همواره مورد تائيد مقامات بهداشتي باشد .

تبصره2- انبار آرد و شكر بايد مطابق نقشه مصوب بالاترين مقام بهداشتي محل شود .

تبصره3- قفسه بندي و پالت گذاري در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شود .

ماده34- كليه مواد غذايي فاسد شدني بايد در يخچال و يا سردخانه مناسب نگهداري شود و مدت آن بيش از زماني نباشد كه ايجاد فساد يا تغيير كيفيت نمايد .

تبصره- يخچال و سردخانه بايد مجهز به دماسنج سالم باشد .

ماده35: قرار دادن مواد غذايي پخنه و خام ، شسته و نشسته در كنار هم در داخل يخچال ممنوع بوده و يخچال و سردخانه همواره بايد تميز و عاري از هر گونه بوي بد باشد .

ماده36: عرضه و فروش مواد غذايي آماده مصرف از قبيل انواع ساندويچ ، كباب ، آش ، غذاهاي پخته ، غذاهاي فاسد شدني ، شربت آلات  و نوشيدني هاي فله ، ترشيجات و خيار شور ، شيريني جات ، انواع تنقلات و خشكبار و آجيل فله و امثال آنها بصورت دوره گردي ممنوع است .

ماده37: تهويه مناسب بايد به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم ، تازه ، كافي و عاري از بو باشد .

ماده38: در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از 30 درجه سانتيگراد باشد .

ماده39: شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي در آشپزخانه 100 تا 200 لوكس ، آرايشگاه 200 تا 500 لوكس ، نانوايي 100 تا 300 لوكس ، محل هاي فرآوري و توليد و بسته بندي 150 تا 200 لوكس (بسته به نوع كار) ودر محوطه عمومي و انبار مراكز و اماكن كرگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه بايد حداقل 100 لوكس  و در راهرو ، سرسرا ، رختكن ، توالت ، دستشوئي و حماممها بايد بين 50 تا 150 لوكس باشد .

ماده40: براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي لازم با توجه به حجم كار و نوع فعاليت و تعداد كارگران بعمل آيد .

ماده41: كاركاهها و كارخانجات توليدي مواد غذايي و بهداشتي مشمول اين آئين نامه و همچنين هتلها و متل ها و امثال آنها موظفند زباله توليدي را همواره بطريق كاملا بهداشتي جمع آوري ، نگهداري موقت ، حمل ونقل و دفع نمايند بطوريكه اقدامات آنها مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد .

ماده42: زباله دان در پوش دار ، زنگ نزن ، قابل شستشو ، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد كافي موجود باشد .

تبصره- زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد .

ماده43: مگس ، پشه و ساير حشرات ،سگ و گربه و موش و ساير حيوانات به هيچ وجه نبايد در داخل اماكن و كارگاهها و كارخانجات ديده شود .

تبصره-  وجود سگ نگهبان در كارخانجات و محل هاي مشابه ، مشروط بر اينكه به هيچ وجه با محل هاي توليد ، نگهداري  و توزيع مواد غذايي و افراد شاغل در اين قسمت ها در ارتباط و تماس نباشد بلا مانع است.

ماده44: نقشه كليه ساختمانها ي اماكن عمومي و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه به منظور انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسد .

ماده45: اماكني كه اجازه قبول مسافر دارند بايد علاوه بر رعايت كليه موارد بهداشتي واجد شرايط زير باشند :

تبصره1- در هر اتاق تعداد تختخوابها بايد طوري باشد كه براي هر تخت حداقل 5 متر مربع مساحت منظور گردد.

تبصره2- هر اتاق داراي دستشوئي مجهز به صابون ( ترجيحا" صابون مايع) باشد .

تبصره3- در هر اتاق به ازاء هر 18 تخت حداقل دو دستگاه مستراح (يك دستگاه مردانه و يك دستگاه زنانه) با شرايط كاملا" بهداشتي وجود داشته باشد .

تبصره4- تعداد دوش آب گرم و سرددر هر طبقه از ساختمان نبايد كمتر از مجموع مستراح هاي همان طبقه باشد .

تبصره5- در صورتيكه در داخل اتاقها امكانات صحيح و قابل قبول آشپزي وجود نداشته باشد وجود آبدارخانه با شرايط بهداشتي و مجهز در هر طبقه الزاميست .

تبصره6- پله بايد د اراي حفاظ و روشنائي كافي (حداقل 100 لوكس) بوده و لغزنده نباشد ، ارتفاع پله حداكثر 18 سانتيمتر و عرض آن حداقل 30 سانتيمتر باشد .

تبصره7- البسه و لوازم پارچه اي مانند (حوله ، ملحفه ، روبالشي ، پرده ، پتو و امثالهم) بايد با دستگاههاي اتوماتيك در محل مناسب كه مطابق نقشه استاندارد وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي باشد ، شستشو ، ضدعفوني ، خشك و اتو گردد .

ماده46: وجود هر گونه حوض يا حوضچه پاشوي و امثال ان ممنوع مي باشد . مگر در استخر هاي شنا مطابق مفاد ماده 58 آئين نامه

تبصره- در رستورانها و چايخانه هاي سنتي ، حوضچه هاي آب نما طوري طراحي گردد كه همواره در آنها آب در گردش بوده و امكان دسترسي به آب براي مشتريان و اطفال آنها فراهم نگردد .

ماده47: نگهداري هر گونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و مواد غذايي غير قابل مصرف و ضايعات در محل كار ممنوع است .

ماده48: نصب دستگاه كلرزني و سيستم تصفيه آب در استخرهاي شنا الزامي است و كلر باقيمانده و pH آب استخر مي بايست روزانه و به دفعات كافي اندازه گيري و در دفتر مخصوص ثبت و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت محيط  براي كنترل ارائه گردد .

تبصره- ميزان كلر باقيمانده در آب استخر مي بايست بين 5/3- 1 ميلي گرم در ليتر (حسب نظر مقامات بهداشتي) و pH آن حدود 8-2/7 و بالاخره مشخصات فيزيكي ، شيميايي و باكتريولوژيكي آن مطابق ضوابط بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي باشد .

ماده49: درجه حرارت آب در استخر سر پوشيده بايد حدود 25 درحه سانتيگراد باشد و درجه حرارت هواي اطراف استخر نبايد بيش از 5 درجه سانتيگراد گرمتر و يا يك درجه سانتيگراد سردتر از آب استخر باشد .

ماده50: حداقل مساحت مور نياز براي هر شنا گر در استخرهاي مخصوص شناگران (با عمق متوسط 8/1 متر) معادل 5/1 متر مربع و در استخر هاي آموزشي (با عمق متوسط حدود 1 متر ) برابر با8/1 متر مربع مي باشد .

تبصره- در استخر هاي چند منظوره لازم است مساحت مورد نياز براي هر نفر در هر قسمت بر اساس نوع بهره برداري از همان قسمت محاسبه و اعمال شود .

ماده51: شناگران بايستي قبل از ورود و به هنگام خروج از محوطه استخر دوش گرفته و بدن خود را كاملا شستشو نمايند ، مسئوليت اجراي آن بعهده مدير استخر مي باشد .

ماده52: استخر بايد مجهز به دوش آب سرد و گرم بوده و حداقل تعداد آن به تناسب مدت زمان استفاده در هر نوبت استخر به شرح زير مي باشد .

الف)براي هر نوبت 2 ساعته ، بازاء هر 5 نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم

ب) براي هر نوبت 3 ساعته ، بازاء هر 7 نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم

ج) براي هر نوبت 4 ساعته ، بازاء هر 10 نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم

د) براي هر نوبت 6 ساعته ، بازاء هر 20 نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم

ماده53: بازاء هر 40 نفر شناگربايد يك دستگاه مستراح با شرايط بهداشتي وجود داشته باشد .

ماده54: بازاء هر 75 نفر شناگربايدحداقل يك دستگاه دستشوئي مجهز به آب سرد و گرم با شرايط كاملا بهداشتي وجود داشته باشد .

ماده55: رختكن بايد داراي وسعت كافي و متناسب با تعداد كمدها بوده و موازين بهداشت عمومي در آن رعايت گردد.

ماده56: بازاء هر شناگر در هر نوبت استفاده از استخر بايد جايگاه محفوظ و مناسب براي حفظ لباس شنا گران وجود داشته باشد .

ماده57: توزيع و استفاده از وسايلي مانند مايو، حوله ، كلاه ، دمپائي ، بيني بند ، لنگ ، تيغ ، شانه ، برس و امثالهم آنها بصورت مشترك در حمامها و آرايشگاها و استخر هاي شنا و محل هاي مشابه ممنوع و مسئوليت آن متوجه مدير و متصدي مكان مي باشد .

ماده58: حوضچه محتوي مايع ضد عفوني كننده به منظور ضدعفوني پاي شناگران به نحوي تعبيه گردد كه شناگران بعد از دوش گرفتن و قبل از ورود به محوطه استخر الزاما" از داخل آن عبور نمايند .

ماده59: پوشش سطوح محوطه استخر علاوه بر شرايط مندرج در ماده 16 اين آئين نامه به نحوي باشد كه موجب لغزندگي و بروز حادثه براي شناگران نشود . ضمنا" شستشو و ضدعفوني مرتب محوطه استخر الزامي است .

ماده60: ابعاد و مشخصات فني ساختمان استخر و تجهيزات و تاسيسات آن بايد مطابق نقشه مصوب سازمانهاي مسئول مربوطه باشد .

ماده61: لازم است اب سرد كن مناسب به تعداد كافي براي استفاده شناگران در محوطه استخر وجود داشته باشد .

ماده62: شرايط بهداشتي بوفه و رستوران در محوطه استخر مشمول موارد مربوطه مندرج در فصل پنجم اين آئين نامه مي باشد .

ماده63: وضعيت ساختماني و شيب بندي موج شكن و سرريز استخر بايد به نحوي باشد كه مانع برگشت آب به داخل استخر شود .

ماده64: حضور نجات غريق واجد شرايط و متناسب با تعداد شناگران در محوطه استخر الزامي است .

ماده65: وجود وسائل نجات غريق از قبيل چوب ، تيرك ، لوله عصائي شكل ، حلقه نجات ، تيوب ، طناب و ساير وسايل مورد نياز در محل استخر الزامي است .

 

فصل سوم : وسايل و لوازم و ابزار كار

ماده 66 : ظروف مورد استفاده بايد داراي شرايط زير باشد :

1-    ظروف شكستني بايد تميز ، بدون ترك خوردگي و لب پريدگي باشد .

2-    وسايل و ظروف فلزي كه برا ي تهيه و نگهداري و مصرف مواد غذايي بكار مي روند بايد سالم ، صاف و بدون زنگ زدگي باشد .

      3-    وسايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف شسته ، تميز و بر حسب ضرورت ضدعفوني گرديده ودر ويترين يا گنجه مخصوص كه محفوظ باشد ، نگهداري شود .

ماده 67 : استفاده از ظروف و وسايل مشروحه زير ممنوع مي باشد :

1-    ديگ و ظروف مسي اعم از اينكه سفيد كاري شده يا نشده باشد .

2-    گوشت كوب و قاشق چوبي و سربي

3-    قندان بدون در پوش مناسب

4-    ظروف فاقد در ثابت و مخصوص براي عرضه موادي از قبيل نمك ، فلفل،سماق، شكر و امثال آنها

5-    هر نوع ظروف و ابزاري كه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي غير مجاز شناخته و آگهي شود .

ماده 68 :جنس و مشخصات ظروف ، وسايل و دستگاههايي كه براي مراحل مختلف توليد و بسته بندي مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي در كارگاهها و كارخانجات توليد اين مواد بكار مي روند بايد مورد تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد .

ماده 69 : مواد غذائي مانند بستني ، آبميوه ، انواع لبنيات ، امثال آنها بايد در ظروف بسته بندي يكبار مصرف مورد تائيد  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساخته شده از مواد اوليه نو (غير بازيافتي) و مرغوب و حتي الامكان تجزيه پذير و همواره سالم ، تميز و بهداشتي عرضه گردد .

تبصره – آن دسته از مواد غذائي مذكور در ماده فوق كه توسط واحدهاي توليدي مجاز و داراي پروانه هاي معتبر بهداشتي تهيه و بطرق مجاز ديگر بسته بندي و عرضه مي شوند از شمول ماده مذكور مستثني مي باشند .

ماده 70 : سطح ميزها بايد صاف ، تميز ، سالم ، بدون درز و روكش آنها از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد .

ماده 71 :صندلي ها و نيمكتها بايد سالم و تميز باشند .

ماده 72 : براي هر مسافر تازه وارد بايد از ملحفه ، روبالشي و شمد تميز و سالم استفاده شود و تعويض آنها حداقل هر سه روز يكبار الزامي است .

ماده 73 : استفاده از لحاف ، پتو ، تشك و بالش كثيف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع مي باشد .

ماده 74 : استفاده از تختخوابهايي كه داراي پارگي يا شكستگي و يا گود رفتگي فنر باشد و ايجاد سر و صداي غير طبيعي نمايد ممنوع است .

ماده 75 : استفاده از مواد غير استاندارد از جمله كاغذهاي بازيافتي و كاغذ هائي كه تميز نباشد و روزنامه و همچنين كيسه هاي پلاستيكي جهت پيچيدن و بسته بندي مواد غذائي ممنوع است .

ماده 76 : جعبه هاي مقوائي و پاكت هاي كاغذي كه براي بسته بندي مواد غذايي ياستفاده مي شوند بايد از جنس سالم و استاندارد و كاملا تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشد .

ماده 77 : ظرف خمير گيري بايد صاف و تميز و بدون درز باشد . نصب شير آب بالاي ظرف خمير گيري لازم است .

تبصره – كوشش شود از دستگاههاي خودكار براي تهيه خمير و ساير مواد مخلوط كردني استفاده شود .

ماده 78 : براي حمل و نقل و جابجائي مواد غذائي فاسد شدني مانند انواع گوشت دام و طيور و آبزيان ، مواد پروتئيني ، فراورده هاي خام و پخته غذائي دام و طيور و آبزيان ، كله و پاچه و آلايش خوراكي دام ، شير و محصولات لبني و امثال آنها بايد منحصرا از وسايط نقليه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و مناسب استفاده شود .

ماده 79 : براي حمل و نقل و جابجائي ، هر نوع ماده غذائي كه بدون شستشو و پخت و پز مجدد به مصرف مي رسد ، همچنين انواع نان ، شيريني جات و خشكبار و امثال انها بايد از وسائط نقليه مخصوص و مجهز به اطاقك محفوظ و مناسب ، تميز و بهداشتي استفاده شود .

ماده 80 : براي حمل و نقل مواد اوليه مصرفي و محصولات نهائي كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذائي ، حبوبات ، غلات ، ميوه جات و سبزيجات بايد صرفا از وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل اين مواد كه مورد نائيد   وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد ، استفاده شود .

ماده 81 : كليه افرادي كه در وسايط نقليه موضوع مواد 78 لغايت 80 فوق الذكر يا جابجائي مواد غذائي سر و كار دارند مشمول ماده 2 اين آئين نامه در خصوص اخذ كارت معاينه پزشمي و تبصره هاي ذيل آن مي باشند .

ماده 82 : صاحبان وسائط نقليه موضوع اين ائين نامه موظفند قبل از بهره برداري از انها مجوز حمل و نقل مواد غذايي توسط وسيله نقليه مربئطه از وزارت بهداشت اخذ نمايند .

تبصره – حمل و نقل هرنوع كالاي غير از مواد غذائي توسط وسايط نقليه مجاز حمل اين مواد ممنوع و علاوه بر اخذ جريمه موجب توقف وسيله نقليه متخلف به مدت حداقل يكماه خواهد شد .

 ماده 83 : حمل ونقل مواد غذائي و بهداشتي  موضوع مواد 78 لغايت 80 اين آئين نامه توسط وسايط نقليه غير مجاز منوع و علاوه بر اخذ جريمه ، موجب توقف وسيله نقليه متخلف به مدت حداقل يكماه خواهد شد .

ماده 84 :  استفاده از انبرك مخصوص از جنس استنلس استيل براي برداشتن دانه هاي شيريني جات ، خرما ، خيار شور ، قطعات پنير ، حلوا و امثال آنها الزاميست .

 فصل چهارم: وظايف مسئول بهداشت محل و مامورين نظارت و تكاليف صاحب يا مدير محلهاي مشمول قانون

ماده85: ماموريني كه از طرف وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي براي نظارت و بازرسي بهداشتي از محلهاي مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون موادخوردني ، آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي تعيين مي شوند موظفند متخلفين از مقررات بهداشتي را با ذكر تخلف و تنظيم گزارش به مسئول بهداشتي محل معرفي نمايند.

تبصره1- مسئول بهداشت محل رئيس مركز بهداشت شهرستان يا رئيس مركزبهداشتي درماني شهري يا روستايي است كه با تشخيص و ابلاغ معاون امور بهداشتي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني محل تعيين مي شود

تبصره2 ـ بازرس بهداشت محيط يا مامور نظارت ، به كاردان يا كارشناسي گفته مي شود كه دوره مخصوص بهداشتي را گذرانده و از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور براي امور بازرسي و نظارتي در زمينه مسائل بهداشت محيطي و بهداشت مواد غذايي بكار گمارده شده و داراي كارت بازرسي باشد

تبصره 3: كارت بازرسي كارت مخصوص مدت داري است كه عكس بازرس روي آن الصاق و مشخصات كامل شناسنامه اي ، تحصيلاتي و شغلي وي در آن درج شده باشد.اين كارت منحصرا" توسط وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي (با امضاء وزير) يا دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني (با امضاء رئيس دانشگاه) براي بازرسين موضوع تبصره 2 فئق صادر و هرگونه سوء استفاده از آن جرم محسوب مي شود.

ماده86: مسئول بهداشت محل در صورت تاييد گزارش مامور نظارت ، علاوه بر معرفي صاحب يا مدير مؤسسه و يا صاحب يا راننده وسيله نقليه به دادگاه، كتبا" به وي اخطار مي نمايد ظرف مدت معين(15روز تا دو ماه حسب نوع و تعداد نواقص) نواقص بهداشتي را برطرف نمايد.

ماده87: در صورتيكه پس از انقضاي مهلت داده شده ،محل داراي نواقص بهداشتي باشد. بازرس بهداشتي مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل گزارش نمايد ومسئول مذكور پس از رسيدگي و تاييد گزارش بازرس بهداشت مكلف است علاوه بر معرفي متخلف به دادگاه محل تععين شده را با دستور كتبي و صدور اخطاريه 24تا48 ساعته موقتاٌ براي مدت جداقل يك هفته تعطيل و در مورد وسايط دستور توقف در پاركينگ آنرا براي مدت حداقل يك هفته به نيروي انتظامي ابلاغ نمايد.

ماده88: تعطيل محل با لاك و مهر يا مهر وموم كليه درها و راههاي نفوذي و نقاط حساس مانند شيرهاي آب و گاز و كنتوربرق وامثال آنها ودر مورد وسايط نقليه توقف وسيله نقليه مربوطه توسط نيروي انتظامي در پاركينگ و تنظيم صورت مجلس انجام و با نصب اطلاعيع علت تعطيل يا توقف همراه خواهد بود.

تبصره1: مسئوليت نگهداري از لاك و مهر و يا مهر وموم و اطلاعيه علت تعطيل يا توقف بعهده صاحب يا مدير مؤسسه تعطيل شده يا صاحب و يا راننده خودرو متوقف شده مي باشد.

تبصره2- شرايط توقف وسيله نقليه و صورت مجلس  وساير موارد برخورد با وسيله نقليه طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي و وزارت بهداشت مشتركا" تنظيم مي شود.

ماده89: شكستن لاك ومهر و يا موم و همچنين برداشتن موانع ورود به محل تعطيل شده ويا داخل شدن به وسيله نقليه متوقف شده بدون كسب مجوز كتبي از مسئول بهداشت محل موجب تعقيب قانوني صاحب يا مدير مؤسسه تعطيل شده و يا صاحب و راننده خودرو متوقف شده خواهد بود.

ماده90: پس از انقضاي مدت تعيين شده براي تعطيل موقت محل يا توقف وسيله نقليه ، صاحب يا مدير موسسه تعطيل شده يا صاحب يا راننده وسيله نقليه متوقف شده ضمن سپردن تعهد قابل قبول متضمن اجراي قانون به مسؤل بهداشت محل، تقاضاي بازگشايي محل تعطيل شده يا رفع توقف وسيله نقليه متوقف شده را مي نمايد. مسئول بهداشت محل در صورت قبول تقاضا و تعهد متقاضي، محل تعطيل شده را صرفا" براي رفع نواقص بهداشتي با دستور كتبي موقتا" بازگشايي و حسب مورد دستور رفع توقيف خودرو متوقف شده را براي رفع نواقص صادر مي نمايد.

ماده91: بازگشايي محل و يا رفع توقف وسيله نقليه با شكستن لاك و مهر و يا مهر و موم كليه درها وراههاي نفوذي و تنظيم صورت مجلس انجام و با نصب اطلاعيه حاوي ، در حال رفع نواقص بهداشتي است،اجازه بهره برداري ندارد ، همراه خواهد بود.

ماده92:صاحب يا مدير موسسه يا وسيله نقليه ، پس از رفع كليه نواقص بهداشتي ،تقاضاي بهره برداري از محل يا وسيله نقليه را به مسئول بهداشت محل تسليم و مسئول مذكور موظف است مامور نظارت را ظرف مدت دو روز اداري جهت بازرسي اعزام نمايد.

ماده93: بازرس بهداشت موظف است پس از بازرسي، چنانچه كليه نواقص بهداشتي برطرف شده باشد،مراتب را كتبا" به مسئول محل گزارش و مسئول مذكور در صورت تاييد گزارش بازرس بهداشت اجازه بهره برداري از محل يا وسيله نقليه را كتبا" صادر نمايد.

ماده94: اقدام به بهره برداري قبل از رفع كليه نواقص بهداشتي و اخذ مجوز بهره برداري از مسئول بهداشت محل، موجب تعطيل مجدد محل يا توقف مجدد وسيله نقليه براي حداقل مدت يكماه بدون نياز به طي مراحل مندرج در مواد 86 و 87 اين آيين نامه خواهد شد.

فصل پنجم : طبقه بندي اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات از لحاظ شمول مواد اين آيين نامه

ماده95: طيقه بندي اماكن ومراكز و محلها از لحاظ شمول مواد اين آيين نامه بشرح ذيل است :

- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 41،45،48،65،72،تا 74 شامل محل هاي تهيه و فروش مواد غذايي كه داراي محل پذيرايي از مشتري مي باشند از قبيل رستوران، كافه قنادي ،چلوكبابي،سلف سرويس، تالار پذيرايي و امثال آنها مي باشد .

2                 2 - كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 7، 8، 12، 24 لغايت 26 ، 45 ،48 لغايت 65 و 72 لغايت 74 شامل محل هاي تهيه و فروش مواد غذايي كه داراي محل پذيرايي از مشتري بوده ، ليكن فاقد آشپزخانه هستند از قبيل كبابي ، حليم پزي ، آش پزي ، كله پزي ، جگركي ، سيراب و شيردان ، اغذيه و ساندويچ ، پيتزا ، مرغ سوخاري ، چايخانه و قهوه خانه ، آبميوه و بستني فروشي ، بوفه و امثال آن مي باشد .

3- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 8 ،23 ، 24 ، 45 لغايت 65 و 70 ل    غايت 74 شامل محل هاي تهيه و توزيع مواد غذايي از قبيل انواع چلو كباب ، چلو خورش ، كباب ،جوجه كباب ، پلو، آش و ......... امثال آنها كه فاقد امكانات پذيرايي از مشتري در محل هستند ، مي باشد .

4- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 7 ،8 ،10 ،12 ،24 ،لغايت 29 ،32 ،41 ،45 ،48 لغايت 66 ،68 ،70 لغايت 74 ،77 ،84 شامل سوپر ماركت ، خوار وبار و لبنيات فروشي و بخش عرضه مواد غذايي در فروشگاههاي بزرگ ، تعاوني و زنجيره اي مي باشد .

5- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 23 ،24 ،28 ،29 ،32 ،45 ،46 ،و 48 لغايت 65 ، 70 لغايت 74 شامل كارگاهها و كارخانجات توليد انواع مواد غذايي و نيز نبات و آب نبات پزي ، قند ريزي ، حلوا سازي و عصار(آبغوره و آبليمو كشي و تهيه ترشيجات )، خشكبار ، انواع نان ، لبنيات  ، كشك سابي و بستني سازي و امثال آن مي باشد .

6- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 7 ، 8 ،10 ،12 ،24 لغايت 29 ،32 ،45 ،48 ،لغايت 66 ، 68 لغايت 74 ، 77 ، 79 ، 80 ،84 شامل فروشگاههاي گوشت ، مرغ ، ماهي و ميگو و آلايش خوراكي دامي و ساير مواد پروتئيني مي باشد .

7- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد8 ،48 لغايت 65 و 68 شامل هتل ها ، متل ها ، مهمانخانه ها و پانسيونها مي باشد .

8- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 28 ، 29 ، 33 ، 41 ، 48 لغايت 65 ، 68 ، 69 ،و 77 لغايت 84 شامل مسافر خانه ها و مهمانپذير ها مي باشد .

9- كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد 4 ، 6 ، 7 ، 8، 10 ، 12، 23 ، 24 ،26 لغايت 35 ،45 ، 46 ،و 66 لغايت 84 شامل استخرها ي شنا مي باشد .

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۵ساعت   توسط محمد جعفر پور | 

 

چالش‌هاي عمومي بهداشت محيط

چالش‌هاي عمومي در بهداشت محيط را مي‌توان به شش گروه اصلي زير طبقه بندي كرد.

 

1- علوم عمومي

1)      آگاهي از شيمي معدني و آلي

2)      آگاهي از زيست شناسي عمومي

3)      آگاهي از ميكروب شناسي عمومي

4)      آگاهي از حساب، جبر، مثلثات و آمار پايه

5)      آگاهي از فيزيك ( مكانيك و سيّالات)

6)      آگاهي از اصول اپيدميولوژي

 

ارتباطات و آموزش

1)      آگاهي از ارتباطات مختلف اعم از شفاهي و نوشتاري

2)      آگاهي از چگونگي كار با مردم

3)      آگاهي از چگونگي استفاده از وسايل كمك آموزشي

4)      آگاهي از فنون پويايي گروه و كار گروهي

5)      آگاهي از روش‌هاي گفتگو

6)      آگاهي از اصول تدريس و يادگيري

7)      درك نيازهاي اطلاعاتي جامعه و ارتباط مناسب با رسانه هاي خبري

8)      درك چگونگي ايجاد ارتباط و انگيزش در سازمانهاي اجتماعي

9)      آگاهي از كاربري پايگاه هاي اطلاعاتي

 

 برنامه ريزي و مديريت

1)      آگاهي از فنون مورد نياز در تهيه برنامه اجرايي در هر يك از شاخه هاي فعاليت بهداشت محيط

2)      آگاهي از پردازش اطلاعات و كاربري آن‌ها

3)      آگاهي از فنون و روش شناسي‌هاي مورد استفاده در تعيين و تدوين تقدم‌ها

4)      توانايي طراحي تحقيق و انجام آن

5)      توانايي استفاده از روش‌هاي ارزيابي جهت تعيين دامنه مشكلات زيست محيطي

6)      توانايي تفسير يافته هاي تحقيق

7)      توانايي تعيين قابليت پذيرش و انجام اقدامات قانوني

 

مهارت‌هاي فني عمومي

1)      آگاهي كافي از اصول يادگيري و آموزش و داشتن مهارت‌هاي لازم در آموزش، سنجش، ارزيابي و استفاده از عوامل كمكي در بخش‌هاي مختلف بهداشت محيط

2)      آگاهي از فنون بررسي جهت شناسايي مشكلات بهداشت محيط

3)      آگاهي از روش‌هاي نمونه برداري مربوط به آب، هوا، مواد غذايي، مواد شيميايي خطرناك و غيره

4)      توانايي گردآوري داده ها از طريق نمونه برداري، تكميل پرسشنامه هاي تحقيقاتي و تفسير نتايج نمونه هاي آزمايش شده بر اساس روش شناسي مشخص در طي پژوهش

5)      توانايي استفاده از وسايل و روش‌هاي دستگاهي در سنجش پارامترهاي زيست محيطي

 

مهارتهاي ستادي و نظارتي

1)      آگاهي از قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي زيست محيطي و بهداشت عمومي و كاربري آن‌ها

2)      آگاهي از روش‌هاي نظارتي مورد استفاده در برنامه هاي بهداشت محيط

3)      آگاهي از روش‌هاي ستادي مورد استفاده در برنامه هاي مديريت بهداشت محيط

4)      درك اهميت و كاربرد قوانين زيست محيطي و بهداشت عمومي موجود

5)      درك رويكرد سيستم‌ها در تجزيه و تحليل مشكلات بهداشت محيط

6)      درك نقش اساسي پيگيري مستمر در رفع كامل مشكلات مربوط به كنترل محيط

7)      درك ارتباط بين نهادهاي بهداشتي، ساير سازمان‌هاي عمومي، ارگان‌هاي داوطلب، موسسات اداري و صنعت

8)      درك اصول بنيادي اقتصاد و چگونگي ارتباط آن با مشكلات بهداشت محيط و نيز توان اقتصادي در خصوص برنامه هاي موفق بهداشت محيط

9)      درك مشكلات كلي بهداشت محيط و تقدم‌هاي بهداشتي

10)  آگاهي از روش‌هاي مديريت خطر

 

نگرش حرفه اي

1)      تمايل به همكاري با مردم و كاربرد علوم بنيادي بهداشت محيط در حل مشكلات بهداشت محيط

2)      حس تعهد در تامين مقررات و قوانين و انجام وظايف محوله در قالب حرفه اي

3)      ايجاد فضاي همكاري در برخورد با دريافت كنندگان خدمات در زمينه بهداشت محيط

4)      احترام در ارتباط‌هاي  مردمي يا ساير كاركنان

5)      پذيرش انتقادهاي سازنده از سوي كارمندان، همكاران و مردم

6)      كنترل احساسات و ارائه رفتار بالنده در بروز تنشها

7)      تمايل به حفظ اصول بهداشت عمومي

چالش

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۵ساعت   توسط محمد جعفر پور | 

چالش‌هاي تخصصي بهداشت محيط

چالش‌هاي تخصصي  بهداشت محيط را مي‌توان به  دوازده گروه اصلي زير طبقه بندي كرد.

هوا

1)      آگاهي از آلاينده هاي مختلف هوا و منابع آنها

2)      آگاهي از ارتباط شرايط آب و هوايي و آلودگي هوا

3)      آگاهي از اثرات آلاينده هاي هوا بر زيست كره

4)      درك ارتباط آلودگي هوا در رابطه با توپوگرافي

5)      آگاهي از جريانات هوا

6)      آگاهي از نحوه كاركرد دستگاه هاي كنترل آلودگي هوا

7)      آگاهي از معيارهاي پيشگيري كننده در كنترل آلودگي هوا

8)      آگاهي از معيارهاي اصلاحي در كنترل آلودگي هوا

9)      آگاهي از اقدامات عملي و فناوري‌هاي مختلف در روش‌هاي كنترل آلودگي هوا

10)  آگاهي از اصول مهندسي احتراق

11)  آگاهي از روش‌هاي نمونه برداري هوا و توانايي انجام نمونه برداري‌هاي مختلف در خصوص تعيين آلودگي هوا

12)  توانايي انجام بررسي جهت مشخص كردن دامنه و شدت آلودگي هوا

13)  توانايي ارزيابي نتايج تحقيقات مطالعات كوتاه مدت و دراز مدت در جامعه

14)  توانايي انجام تحليل هزينه ـ اثربخشي در برنامه هاي كنترل آلودگي هوا

15)  آگاهي از تركيبات سمي در هوا

 

آب و فاضلاب

1)      شناسايي منابع آب

2)      آگاهي از كيفيت آب آشاميدني و استانداردها ( فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، پرتوشناختي )

3)      آگاهي از بيماري‌هاي منتقله توسط آب و طرق سرايت آنها

4)      آگاهي از نمونه برداري و آزمايش آب آشاميدني

5)      تفسير داده هاي آزمايش آب

6)      آگاهي از جنبه هاي قانوني كنترل آلودگي آب

7)      آگاهي از انواع مختلف استفاده هاي از آب در جامعه

8)      درك مباني حفاظت منابع آب و نحوه انتخاب آنها براي مصارف گوناگون

9)      درك اصول تصفيه آب

10)  آگاهي از خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي فاضلاب ( شهري و صنعتي )

11)  آگاهي از انواع فاضلابهاي صنعتي و اهميت آنها

12)  آگاهي از اثرات تخليه فاضلابها بر كيفيت آب

13)  درك اپيدميولوژي بيماري‌هايي كه فاضلاب در انتقال آنها نقش اساسي دارد.

14)  درك فناوري و اصول مهندسي پايه مربوط به جريان آب ( هيدروليك)

15)  درك اصول و مفاهيم بنيادي دفع فاضلاب

16)  درك اصول تصفيه فاضلاب شهري

17)  آگاهي از كاركرد واحدهاي كوچك تصفيه فاضلاب

18)  آگاهي از نحوه اندازه گيري ظرفيت جذب آلاينده ها در خاك

19)  آگاهي از اصول دفع لجن و فضولات ناشي از تصفيه فاضلاب

20)  درك فنون و روش‌هاي عملي موثر مورد استفاده در شرايط اضطراري در واحدهاي تصفيه آب و فاضلاب

21)  درك روش‌ها و مخاطرات بهداشتي دفع لجن

 مواد زايد جامد

1)      آگاهي از انواع مواد زايد توليد شده در اجتماع ( شناخت كمي و كيفي )

2)      آگاهي از انواع مواد زايد توليد شده توسط فرآيندهاي صنعتي

3)      آگاهي از روش‌هاي مختلف نگهداري، جمع آوري و دفع مواد زايد جامد

4)      آگاهي از جنبه هاي بهداشتي و اكولوژيكي مواد زايد جامد

5)      آگاهي از كاربري تحليل سيستم‌ها در مديريت دفع مواد زايد

6)      آگاهي از جنبه هاي اقتصادي دفع مواد زايد جامد

7)      توانايي ارزيابي نتايج و بررسي‌هاي مربوط به مواد زايد جامد و تكوين اهداف كوتاه و درازمدت

8)      توانايي اجراي تحقيقات جهت تعيين دامنه و وسعت مشكلات مربوط به مواد زايد جامد

9)      توانايي طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي مرتبط با مواد زايد و ارتباط آنها با مشكلات بهداشتي جامعه

 

مواد زايد خطرناك

1)      آگاهي از مسايل و مشكلات بهداشتي مربوط به مكان‌هاي دفع مواد زايد خطرناك

2)      آگاهي از اثرات تماس با مواد زايد خطرناك

3)      آگاهي از راه هاي ورود مواد زايد خطرناك به بدن نظير استنشاق، جذب پوستي، بلع و زخم‌هاي باز

4)      درك اثرات بهداشتي بالقوه تماس حاد و مزمن مواد شيميايي مختلف در مكانهاي دفع مواد زايد خطرناك

5)      آگاهي از نشانه ها و علائم باليني تماس با مواد شيميايي خطرناك مثل سوختگي، سرفه، سوزش، آبريزش چشم، جوش، بي هوشي و مرگ

6)      آگاهي از واكنش‌هاي بالقوه شيميايي كه مي‌توانند منجر به انفجار، آتش سوزي و يا ايجاد حرارت زياد شوند.

7)      درك اثرات روانشناختي كاهش اكسيژن بر انسان كه مي‌تواند ناشي از افزايش مواد شيميايي خاصي در محيط باشد.

8)      درك اثرات بهداشتي پرتوهاي يونساز مربوط به پرتوهاي آلفا، بتا، گاما و اشعه X

9)      آگاهي از فنون و روش‌هاي دفع مواد زايد پرتوزا

10)  شناخت مواد زايد بيمارستاني و موسسات تحقيقاتي كه مي‌توانند مخاطرات بهداشتي جدي را سبب شوند.

11)  آگاهي از مشكلات ايمني  در مكان‌هاي دفع مواد زايد خطرناك

12)  درك خطرات مربوط به جريان برق ناشي از خطوط انتقال نيرو، كابل‌هاي برق و ساير وسايل برقي كه در معرض صدمات ناشي از مواد شيميايي خطرناك واقع شده اند.

13)  درك اثرات روانشناختي بر افراد در مكان‌هاي دفع مواد زايد خطرناك ناشي از فشارهاي حرارتي يا تماس با سرما

 

مواد غذايي

1)      آگاهي از فناوري مواد غذايي و ارتباط آن با سلامتي

2)      آگاهي از اصول تهيه، فرآورش و نگهداري مواد غذايي

3)      آگاهي از بيماري‌هاي منتقله توسط مواد غذايي و كنترل آنها

4)      آگاهي از فنون و روشهاي اپيدميولوژي

5)      آگاهي از طراحي، مكان يابي و احداث تاسيسات مربوط به مواد غذايي

6)      آگاهي از چگونگي كاركرد تاسيسات مواد غذايي، نگهداري و بهره برداري

7)      آگاهي از طراحي دستگاهها، نحوه كار، بهره برداري، نگهداري و روشهاي پاكسازي تجهيزات

8)      آگاهي از روشهاي انگيزش مديريت صنعتي جهت درك،‌پذيرش و اجراي مسئوليتهاي محوله در ارتباط با مواد غذايي، تربيت و آموزش كاركنان و نظارت بر آنها

9)      آگاهي از مقررات و قوانين مربوط به فناوري مواد غذايي

10)  آگاهي از فرايند بازرسي، روشهاي بررسي و تحقيق و اهميت داده ها

11)  آگاهي از فرايند بررسي و اعطاي مجوز به متصديان مواد غذايي

12)  آگاهي از روشهاي مورد استفاده فرهنگها و گروه هاي اجتماعي مختلف در تهيه و مصرف مواد غذايي

13)  آگاهي از سازمانهاي دست اندركار تهيه و توزيع مواد غذايي

14)  آگاهي از خصوصيات و خواص شير

15)  آگاهي از فرايند توليد شير و فرآورش آن

16)  آگاهي از استانداردهاي قانوني مواد غذايي و فرآورده هاي لبني

17)  آگاهي از فناوري‌هاي مورد استفاده در كارخانه هاي شير و فرآورده هاي لبني

18)  آگاهي ازفرآورش شير و كنترل آن

19)  توانايي بازرسي بهداشتي واحدهاي پاستوريزاسيون

 

 سروصدا

1)      آگاهي از اثرات بهداشتي و اكولوژيكي سروصدا بر افراد و اجتماع

2)      آگاهي از دستگاه ها و روش‌هاي اندازه گيري سروصدا در محيط

3)      آگاهي از قوانين موجود در ارتباط با سروصدا و مزاحمت‌هاي ناشي از آن

4)      آگاهي از كاربرد عملي معيارهاي كنترلي

5)      توانايي اجراي تحقيقات ساختار يافته جهت تعيين دامنه و وسعت مشكل سرو صدا

6)      توانايي ارزيابي نتايج بررسي‌ها و تحقيقات و تكوين اهداف كوتاه مدت و دراز مدت جهت كنترل سروصدا

7)      آگاهي از فشارهاي ناشي از سروصدا در محيط‌هاي كار

 

 حشرات و جوندگان

1)      درك اپيدميولوژي بيماري‌هاي منتقله توسط ناقلين

2)      شناخت عادات طبيعي و كنترل حشرات معمول در مبحث بهداشت عمومي و اهميت اقتصادي آنها

3)      آگاهي از چرخه زندگي حشرات و جوندگان مهم از ديدگاه بهداشت عمومي

4)      توانايي تشخيص حشرات و جوندگان مهم از ديدگاه بهداشت عمومي يا از ديدگاه اقتصادي

5)      شناخت عوامل زيست محيطي در ارتباط با كنترل ناقلين

6)      توانايي تشخيص دامنه مشكلات ميداني و تعيين اقدامات كنترلي مورد نياز

7)      درك مزايا و محدوديت‌هاي حشره كش‌ها و اثرات آنها بر اكولوژي منطقه

8)      درك نحوه كاركرد افشانه ها و ساير وسايل و ادوات كنترل جوندگان

9)      آگاهي از اپيدميولوژي بيماري‌هاي منتقله توسط جوندگان

10)  درك دستورالعملهاي زيست محيطي مورد استفاده در كنترل جوندگان

11)  شناخت كنترل بيولوژيكي جوندگان

12)  شناخت كنترل شيميايي انگلهاي جوندگان

13)  درك ارتباط كاركنان بهداشت محيط و اقدامات كنترل جوندگان

14)  درك فرايند توليد، ‌حمل و نقل، ‌نگهداري، استفاده و دفع آفت كشها

 

پرتوها 

1)      آگاهي از مباني نظري و اصول پرتوزايي

2)      آگاهي از مخاطرات پرتوزايي

3)      آگاهي از كاربرد پرتوزايي و راديوايزوتوپ‌ها

4)      آگاهي از اثرات پرتوزايي

5)      آگاهي از ملاحظات ايمني

6)      آگاهي از فنون پايش و روشهاي مورد استفاده در تشخيص پرتوها

7)      آگاهي از فنون نگهداري و دفع مواد پرتوزا

8)      آگاهي از روش‌هاي حمل و نقل مواد پرتوزا

9)      آگاهي از روش‌هاي آلودگي زدايي

10)  آگاهي از مقررات قانوني حمل و نقل،‌كاربري، نگهداري و دفع مواد پرتوزا

 

 محيط‌هاي بسته

1)      آگاهي از جنبه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي واحدهاي مسكوني شخصي و عمومي

2)      آگاهي از  شرايط بهداشتي و رفاهي مورد نياز مسكن

3)      آگاهي از قوانين مربوط به مسكن

4)      آگاهي از فعاليت سازمانهاي مختلف در ارتباط با نظارت و صدور مجوزهاي مربوط به مسكن

5)      آگاهي از فنون و روش‌هاي مورد استفاده در ارزيابي واحدهاي مسكوني

6)      آگاهي از برنامه هاي محلي، منطقه اي و ملي در ارتباط با مسكن

7)      شناخت قوانين مربوط به منطقه بندي و اثرات آنها بر واحدهاي مسكوني شخصي و اماكن عمومي

8)      درك ارتباط اقشار آسيب پذير و كم درآمد و استفاده از مسكن

9)      آگاهي از مشكل آلودگي هوا در فضاهاي بسته

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۵ساعت   توسط محمد جعفر پور | 

عناوین جزائی تخلفات بهداشتی و درمانی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف

عنوان جرم

مواد قانوني مورد عمل

قانون مورد استناد

مجازات

عدم رعايت بهداشت فردي از سوي كارگران اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع و فرو ش مواد غذايي

ماده 1 الي 8 آيين نامه مقررات بهداشتي ماده 13 مواد خوردني آشاميدني و بهداشتي

- آيين نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتي

آيين نامه مقررات بهداشتي مصوب 1347

قانون ماده 13 مواد خوردني اشاميدني – آرايشي و بهداشتي مصوب 1346و اصلاحيه 1379

آيين نامه مجازات متخلف از مقررات بهداشتي مصوب 1347

50001ريال جزاي نقدي

عدم رعايت بهداشت ساختمان محل كار ،اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع و فرو ش مواد غذايي

ماده 9 الي 35 آيين نامه مقررات بهداشتي ماده 13 مواد خوردني آشاميدني و بهداشتي و - آيين نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتي

آيين نامه مقررات بهداشتي مصوب 1347

قانون ماده 13 مواد خوردني اشاميدني – آرايشي و بهداشتي مصوب 1346و اصلاحيه 1379

آيين نامه مجازات متخلف از مقررات بهداشتي مصوب 1347

50001ريال جزاي نقدي

عدم رعايت بهداشت ابزار كار از سوي مراكز تهيه و توزيع و فرو ش مواد غذايي

ماده 36 الي 43 آيين نامه مقررات بهداشتي ماده 13 مواد خوردني آشاميدني و بهداشتي

- آيين نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتي

آيين نامه مقررات بهداشتي مصوب 1347

قانون ماده 13 مواد خوردني اشاميدني – آرايشي و بهداشتي مصوب 1346و اصلاحيه 1379

آيين نامه مجازات متخلف از مقررات بهداشتي مصوب 1347

50001ريال جزاي نقدي

تخليه نخاله و فضولات ساختماني

تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداريها و آيين نامه خلافي موضوع تبصره 4 الحاقي به بند 2 ماده 55 قانون شهرداريها

قانون شهرداريها

5000 ريال جزاي نقدي

آلودگي هوا از طريق منابع متفرقه و خانگي

ماده 32 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374

بار اول – 30000ريال تا 300000

- تكرار – 100000ريال تا 1000000ريال جزاي نقدي

سوزانيدن و انباشتن زباله هاي شهري و خانگي در معابر عمومي توسط صاحبان و مسئولان اماكن عمومي و تجاري

ماده 31 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374

بار اول – 100000ريال تا 500000

- تكرار – 300000ريال تا 2000000ريال جزاي نقدي

ريختن زباله در باند هواپيما و ساير نقاط حوزه داخلي فرودگاه

ماده 15و 22 آيين نامه عبور و مرور وسائط نقليه و اشخاص

آيين نامه عبور و مرور وسائط نقليه و اشخاص

در محوطه فرودگاه مصوب 1349

5000ريال جزاي نقدي

عدم مطالبه گواهينامه معتبر مبني بر واكسيناسيون كزاز از سوي سردفتران ازدواج وطلاق

ثبصره 3 ماده واحده قانون الزام تزريق واكسن كزاز براي بانوان قبل از ازدواج

قانون الزام تزريق واكسن كزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367

بار اول تعطيل دفتر خانه يك ماه تا شش ماه

- باردوم تعطيل دفترخانه از يك ماه تا شش ماه + 100000ريال تا 500000ريال

بار سوم – لغو پروانه

عنوان جرم

مواد قانوني مورد عمل

قانون مورد استناد

مجازات

احداث آغل دام در شهر

بند 5 ماده 2 آيين نامه امور اخلاقي

آيين نامه امور اخلاقي مصوب 1324

5000ريال جزاي نقدي

فروش مواد غذايي فاسد

ماده 21 قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و واگيردار مصوب 1320

قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و واگيردار مصوب 1320

70001 ريال تا 1000000ريال جزاي نقدي

عدم رعايت مقررات بهداشتي در محافظت مواد غذايي

ماده 21 قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و واگيردار مصوب 1320

قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و واگيردار مصوب 1320

70001 ريال تا 1000000ريال جزاي نقدي

اشخاصي كه باعث بيماريهاي واگيردار مي شوند

ماده 21 قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و واگيردار مصوب 1320

قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و واگيردار مصوب 1320

70001 ريال تا 1000000ريال جزاي نقدي

تميز نگهداشتن مغازه و اثاثيه آن

بند 7 ماده 3 آيين نامه امورخلافي

آيين نامه امور خلافي مصوب

5000ريال جزاي نقدي

عدم رعايت اصول بهداشتي از سوي بنگاههاي مسافربري و باربري

ماده 11 و 82 آيين نامه اجرايي قانون موسسات حمل و نقل و تعميرگاهها و گاراژهاي عمومي

آيين نامه اجرايي قانون موسسات حمل و نقل و تعميرگاهها و گاراژهاي عمومي مصوب 1346

2000 ريال جزاي نقدي

عدم قيد موارد نه گانه به خط فارسي روي بسته بندي مواد خوردني آشاميدني آرايشي و بهداشتي

ماده 11 قانون مواد خوردني آشاميدني آرايشي و بهداشتي

ماده 11 قانون مواد خوردني آشاميدني آرايشي و بهداشتي مصوب 1346

5000تا 20000 ريال جزاي نقدي

عدم اجراي دستورات بازرسان فني كار از سوي صاحبان موسسات صنعتي و كارخانجات و متصديان ساختمانها و ابنيه عمومي و معادن

ماده 4 لايحه حفاظت فني

لايحه قانوني حفاظت فني مصوب 1334

5000تا 100000ريال جزاي نقدي

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۵ساعت   توسط محمد جعفر پور |